Våre tjenester

Kunnskapsrike og profesjonelle medarbeidere sikrer god kvalitet

Vår kunnskap og ekspertise er alltid tilgjengelig for å påse at du lykkes med å implementere og bruke vår markeds- og merkevareautomasjonsløsning. Som kunde vil du ha en kundeansvarlig konsulent til å betjene deg med et team av spesialister bak seg.

Konsulenttjenester

Våre forretnings- og prosesskonsulenter har gjennom mange år med rådgivning av våre kunder opparbeidet seg en enestående domenekompetanse om hvordan samle organisasjonen og eksterne samarbeidspartnere rundt anbefalte løsninger og prosesser – dette for å få mest mulig ut av mulighetene som vår markeds- og merkevareautomasjonsløsning tilbyr, samt oppnå tid- og kostnadsbesparelser.

Forprosjekt

Forprosjekt, eller Proof of Concept (POC), anbefales gjennomført spesielt i større og mer komplekse prosjekter. Denne fasen sikrer at kundens forventninger kalibreres med BrandMaster sin leveranse. I tett dialog med kunden avdekkes konkrete behov. En rapport utarbeides med konkrete løsningsforlag som både kunden og Brandmaster signerer. Aktivitetsplan med milepæler er en sentral del av denne rapporten.

Proof of Concept vil sikre et vellykket implementeringsprosjekt.

Prosjektledelse

Prosjektledelse medfører å sikre at alle aspekter av prosjektet er planlagt og utført på en måte som møter målene for gjennomføringen. Prosjektene styres slik at tidsrammer og budsjett overholdes og gjør at kundene blir fornøyde.

En avgjørende faktor for en vellykket implementering er at kunden også utpeker en prosjektleder på sin side.

Oppstart – kom i gang med BrandMaster

Alle moduler i BrandMaster MRM er utviklet for å være selvforklarende og selvbetjent. Du kan selv teste, konfigurere og begynne å bruke modulene helt på egen hånd.

Våre tjenester er til din disposisjon for å hjelpe deg å skreddersy løsningen til bestemte behov. Eksempler på dette kan være å sette opp grensesnittet i henhold til ditt selskaps design regler, eller å sette opp initiell navigering eller metadata håndtering i DAM modulen. Vi deler samtidig med oss den erfaringen vi gjennom mange år har ervervet fra tidligere MRM-prosjekter.

Utvikling av indesign maler

Fordelen med å bruke vår malteknologi er å sikre at varemerkets profil og identitet håndteres på en riktig måte. Med vår intuitive indesign og WYSIWYG (what-you-see-is-what-you-get) malteknologi er fleksibiliteten i malene stor, men den kan også begrenses om man ønsker det.

BrandMaster har lang er faring med å bygge maler, hvor gjenbruk er satt i høysetet, noe som igjen sparer tid og penger for din organisasjon.

Integrasjoner

Vi i BrandMaster er opptatt av hvordan markedsystemet samspiller med kundens øvrige IT-systemer. Integrasjoner er her et nøkkelord. Markedssystemet bør etter vår mening være en integrert del av din virksomhet – en del av ende-til-ende forretningsprosessene. Først når de ulike systemene er knyttet sammen til en større enhet kan bedriften virkelig dra nytte av tidsreduksjoner og synergier. Eksempler på integrasjoner som Brandmaster kan hjelpe din bedrift med:

  • Single Sign On (SSO) (ADFS 2.0, oAuth 1.1 & oAuth 2.0 protocols)
  • Integrasjon med ERP
  • Integrasjon med CRM
  • Integrasjon med CMS løsninger (Alfresco, Canto Cumulus, EPI Server, etc)
  • Integrasjon med Microsoft Office

Opplæring

BrandMaster er både enkel og selvforklarende for brukerne. Vi anbefaler imidlertid et minimum av opplæring for å kunne utnytte systemet på en riktig og optimal måte.

Vår organisasjon besitter bred kompetanse og unike «best practice erfaringer» innenfor automatiserte markedsprosesser. Vi utdanner alle deler av organisasjonen – fra superbrukere til lokale brukere. Du kan også velge å utdanne brukerne direkte i systemet gjennom ferdige instruksjonsvideoer eller kundetilpassede rutinebeskrivelser.

Kundestøtte

BrandMaster tilbyr kundestøtte på mange nivåer. Våre kvalifiserte konsulenter har lang erfaring fra en rekke ulike organisasjoner og prosjekter. Dette muliggjør «best-practice» support. Vi utfører support via epost, telefon og chat.