Marketing Shop

Låt de anställda själva
beställa varumärkt material

Skapa ett arbetsflöde där var och en själv får skapa och beställa varumärkes- och marknadsföringsmaterial, produkter och tjänster.

Vår Marketing Shop låter dig bestämma vad som kan beställas.  Skapa produkter i butiken, lägg till priser och beställningsuppgifter såsom enhet, mängd, pris och rabatter. Koppla till en utvald återförsäljare eller mediegrupp. Minska arbetsbelastningen, minska tid-till-marknaden, minimera felen och säkra varumärket.

Beställningsbara artiklar

Produkter, marknadsföringsmaterial, reklam, biljetter och tjänster
kan alla göras beställningsbara.

Varumärkesmaterial

Varumärkesmaterial

Varumärkesmaterial såsom visitkost, kuvert, skyltar, m.m. kan göras beställningsbara från förproducerat material eller skapas på begäran med hjälp av mallteknologi. Namn, kontaktinformation och beställningsinformation kan fyllas i i förväg med hjälp av datauppsättningar från inloggade användare eller avdelningar.

Marknadsföringsmaterial

Marknadsföringsmaterial

Marknadsföringsmaterial såsom flygblad, broschyrer, presentationsmappar, menyer, m.m. kan göras beställningsbara från förproducerat material eller skapas på begäran med hjälp av mallteknologi. Gör det möjligt att lokalisera eller översätta marknadsföringsmaterial innan det beställs. Kontaktinformation kan fyllas i i förväg med hjälp av datauppsättningar från inloggade användare eller avdelningar.

Reklam

Reklam

Både tryckta och digitala annonser kan göras beställningsbara, antingen från förproducerat material eller skapas på begäran med hjälp av mallteknologi. Responsiv storleksändring gör det möjligt att skapa flexibla mallar som anpassar sig till olika storlekar men fortfarande är i linje med varumärkets riktlinjer. Minska antalet mallar och storleksanpassa annonsmaterialet.

Produkter

Produkter

Beställ fysiska produkter såsom kläder, gåvor, datorutrustning, kontorsmöbler, m.m. Gör det enkelt att beställa företagsmärkta produkter på ett lätt sätt. Lägg till extra information i beställningen genom att bygga anpassade formulär. Beställningsmeddelanden skickas direkt till den interna avdelning eller återförsäljare som är kopplad till artikeln.

Biljetter

Biljetter

Campaign Manager är ett kraftfullt hanteringsverktyg för evenemang som ger dig alla redskap du behöver för att framgångsrikt skapa och genomföra märkestrogna evenemang och tillgodose kommunikation. Ta dina evenemang till nästa nivå genom att introducera biljetter. Ta betalt för deltagande och checka in deltagarna med en webbapp.

Tjänster

Beställ tjänster från din byrå eller designers, hjälp från IT-avdelningen eller kontaktlistor från CRM-systemet. Allt kan beställas genom att anpassade formulär skapas med vår avancerade fomulärbyggare. Gör det möjligt att beställa tjänster och säkerställ att all information som krävs finns med i beställningen.

Återförsäljare och mediegrupper

Kontrollera återförsäljare och mediegrupper

Med din egen marknadsföringsbutik har du kontroll över återförsäljare och mediegrupper. Artikelpriser och återförsäljare kan uppdateras utan att beställningsprocessen påverkas. Mediegrupper säkerställer att distribution av annonser, jobbannonser, m.m. snabbt skickas till korrekt medier. Få en komplett redovisningskedja för varje beställning och se när beställningar tagits emot och när de kopplade tillgångarna har laddats ner.

Webbutik

Samla i webbutiken eller visa i sammanhang

Bygg en egen webbutik eller visa beställningsbara artiklar i sammanhang såsom en sida, marknadsföringsaktivitet, arkiv eller sökning. Samla alla beställningsbara artiklar i en webbutik och ge de anställda en enkel överblick över atta artiklar som kan beställas, skapa samlingar med flera artiklar för enkel beställning. Koppla beställningsbara artiklar direkt till en sida i Brand Center eller en marknadsföringsaktivitet i Campaign Manager. Lägg till ytterligare information och sammanhang för att säkerställa att dina beställningsbara artiklar används på rätt sätt.

Är du redo att revolutionera ditt sätt att arbeta?

Spåra volym, kontrollera kostnad

Få kontroll på volym och kostnad

Få en enkel överblick över beställda artiklar och få full kontroll över kostnad och kvantitet – för hela organisationen. Se enkelt vilka kategorier som genererar flest beställningar per år, kvartal eller månad och se vilka artiklar som blir liggande på hyllan. Du har kontroll över varje steg på vägen.

Lär mer >

Integrering och API

Koppla på dina HR- eller ERP-system

Koppla din marknadsföringsbutik till dina HR- eller ERP-system Genom att använda enkel inloggning kan användare och avdelningar hanteras och faktureras automatiskt. Vårt utvecklar-API och ramverk med insticksprogram gör det enkelt att integrera med dina befintliga program och tjänster.

Lär mer >

Mallteknologi

Säkre meddelande och
konsekvent varumärke

< Föregående produkt

Campaign Manager

Planera, koordinera och genomför
marknadsföringsaktiviteter

Nästa produkt >