I en undersøkelse gjort av Fournaise Marketing Group i 2012 kom det frem at kun 20% av dagligere ledere stoler på markedsførerne sine, mens 90% stoler på regnskaps- og IT-sjefer. Økt kompleksitet i mediemarkedet og generelle nedskjæringer hos bedrifter gjør hverdagen til markedsavdeligene vanskeligere. Hvordan skal man klare å skape tillit hos daglig leder samtidig som man tar hånd om de økte utfordringene?

service_poc4

Markedsføring som en del av forretningsprosessene

Når det i andre fagfelt som budsjettering, finans, logistikk, HR, prosjektering og konsolidering har vært krav til å ha styringsverktøy for å effektivisere arbeidet, har prosesstankegang vært noe markedsførere fått lov til å distansere seg fra. De har fått lov til å «skjule seg bak» at de skal være kreative.

I den samme undersøkelsen kommer det frem at 80% av daglige ledere mener markedsførere er for distanserte til å følge firmaets kortsiktige og langsiktige mål, og 78% av de samme daglige lederne syns markedsførere for ofte mister fokus på hva deres egentlige jobb er, å generere høyere oppmerksomhet rundt produkter og tjenester, som igjen fører til målbare resultater med fokus på salg.

Å kunne måle return og investment er også nødvendig innenfor markedsføring.

Kompleksitet i mediemarkedet

I dag står alle bransjer ovenfor en rekke utfordringer. Det har blitt et komplekst mediemarked og mange markedsføringskanaler å velge mellom – hvordan skal man nå riktig kundemasse i riktig kanal og hvordan skal man fordele kostnadene på disse kanalene? Hvor er det riktig å legge fokus?

Reklameomsetning i norske medier har forandret seg enormt de siste årene. Ser man på utviklingene i prosentandel annonsering i trykte medier kontra digitale medier har trykte medier tradisjonelt sett vært et hestehode foran. Men i 2013 tok annonsering i digitale medier igjen tradisjonelle medier og forskjellen har fortsatt å øke. Men er det riktig for din kundemasse å kaste seg på de siste trendene?

I tillegg til kompleksitet i selve markedsføringskanalene, står Markedsavdelingene ovenfor en rekke andre utfordringer. De får færre ansatte og reduserte budsjetter, samtidig som de får større krav til Return on Investment, større krav til raskere time-to-market og større krav til synlighet i flere kanaler. Samtidig blir det mer og mer viktig med enhetlig merkevare og budskap.

Optimalisering av markedsføringsprosessene

John Wanamaker (1838-1922), en pioneer innen markedsføring, skal ha uttalt at halvparten av pengene brukt på markedsføring er bortkastet – problemet er bare at man ikke vet hvilken halvpart.

Med alt materiell på ett sted kan prosesser knyttet til planlegging, informasjonsflyt, utforming og distribusjon av materiell optimaliseres. Dette igjen vil resultere i større tilstedeværelse i flere kanaler, mer konsistent merkevare nasjonalt og internasjonalt, bedre utnyttelse av markedsbudsjettet og kortere tid for å komme seg ut i markedet.

Med styringssystemer på plass hvor effekten kan måles, også innenfor fagfeltet markedsføring, vil tilliten til denne yrkesgruppen styrkes blant daglige ledere. Riktig disponering av markedsbudsjettet vil igjen resultere i økt salg – som det hele jo dreier seg om.

 

Alt markedsmateriell og relaterte prosesser samlet i en nettbasert løsning

Begrepet MRM ble innført første gang i 2001. Da i en pressemelding fra et nyoppstartet firma som ønsket å gi markedsførere de samme verktøyene for effektivitet, integrasjoner og besparelser som selskaper som Siebel, PeopleSoft og Oracle har gitt CRM, HR og til databaseløsninger. MRM står for Marketing Resource Management og betyr på godt norsk «Alt markedsmateriell og relaterte prosesser samlet i en nettbasert løsning.». Gartner spådde at innen 2005 ville mer enn 30% av Global 1000 listen over organisasjoner i USA ha investert i en slik løsning, men allerede i mars 2003 ble det rapportert at halvparten var i prosess med å innføre et slikt system.

Trenden i markedet har forandret seg mye siden den gang. Mens i det i starten var forbeholdt de virkelig store bedriftene, har det med innføringene av eksternt driftede løsninger og SaaS (Software as a service) etablert seg som en essensiell del også hos små og mellomstore bedrifter.

Kimberly Collins, Research Director i Gartner har uttalt at en av de bra tingene med MRM er at det uansett, selv i nedgangstider, tilfører effektivitet. I oppgangstider bidrar det til vekst. En implementasjon kan forsvares, uansett retning i økonomien. MRM kan spare din organisasjon for 10 til 15 prosent av totalt markedsbudsjett.