Kontrollér din merkevare med brand management

Å bygge en sterk merkevare krever en solid merkevarestrategi og robust implementeringsevne.

Din merkevare er mer enn en logo! Din merkevare kommuniserer personligheten til din virksomhet og former dine kunders inntrykk av hvem du er. Din merkevare skal danne de forventninger og løfter du ønsker å gi dine kunder når det gjelder kvalitet, service, pålitelighet og troverdighet for å etablere et godt kundeforhold. En sterk merkevareidentitet bidrar til å skille deg fra dine konkurrenter og kan stimulere kjøpsprosessen som igjen kan påvirke din lønnsomhet. (Kilde: masterful-marketing.com). Å etablere en sterk merkevare krever en grundig merkevarestrategi basert på din målgruppe, dine konkurrenter, dine produkter og dine unike salgsargumenter – før du definerer egenarten i din merkevareidentitet som igjen uttrykker alt om din merkevare og gir deg konkurransefordeler. Men, en merkevare er ingenting uten en visuell identitet. Med et unikt design og et godt grafisk uttrykk får du en «visuell identitet». Bestående av navn, logo, skrifttyper, farger og stil, er visuell identitet essensielt i historien om et foretak og de verdier man ønsker å formidle. Det er grunnleggende for en merkevare og kommunikasjonsstrategien i en organisasjon at man kan hevde seg både gjennom trykte og digitale medier. (Kilde: drimlike.com). Med din merkevareidentitet på plass, har din merkevare verdier som vil posisjonere deg og gjøre deg gjenkjennelig i forbrukernes bevissthet. Og dermed, tiltrekke seg kunder og øke salgsvolum. Til sammenligning, svake merkevarer skaper lave følelsesmessige forpliktelser, har et udefinert rykte og skaper tvil. Generelt er svake merkevarer avhengig av prissetting og kortsiktige salgsfremmende tiltak. (Kilde: venturesafrica.com). Svake merker har også lite gjenkjenningseffekt hos kunder og har lav kjøpsfrekvens som en konsekvens. (Kilde: smallbusiness.chron.com).

En helhetlig merkevare er nøkkelen til suksess

En helhetlig merkevare tar deg til et nytt nivå i markedsføring og gjør din merkevare mer pålitelig og troverdig gjennom gjenkjenning. Merkevaregjenkjennelse handler ikke bare om å få ditt navn ut til markedet, det handler også om å hjelpe forbrukerne med å bli kjent med din merkevare på et personlig nivå. (Kilde: venveo.com). I tillegg, dersom du ikke bygger opp dine løfter rundt virkeligheten og konsekvent lever opp til den, så er din merkevarebygging meningsløs. Merkevarer blir etablert gjennom å være grundig og gjennomført i din levering av dine løfter til alle målgrupper i alle kanaler. Det er den konsekvente, forventede opplevelsen som skaper troverdighet og er grunnlaget for lojalitet og salg. (Kilde: forbes.com).

Hvordan gjennomføre helhetlig merkevarebygging?

En kjent utfordring for mange merkevareansvarlige er hvordan man sikrer at merkevareeffekter, kommunikasjon og innhold når ut til nødvendige interessenter i en organisasjon med likt budskap til enhver tid. Tradisjonelt, har distribusjon av innhold, effekter og informasjon blitt sendt med e-post eller via nedlasting av filer fra et intranett eller lignende. En metode som er uforutsigbar og upresis fordi den mangler presisjon og kontroll over hvem som mottar informasjonen og at mottakere responderer slik du ønsker. Konsekvensene er ofte utdaterte effekter og materiale i omløp og kommunikasjon bestående av varierte budskap som undergraver din merkeidentitet.

Gjør din merkevare digital

Ved å tilgjengeliggjøre din merkevarestrategi via en nettbasert Brand Book, eliminerer du de mange utfordringene assosiert med tradisjonell merkevareledelse samtidig som du gir bærekraft til dynamisk og fleksibel kontroll av din merkevare. Etabler en solid plattform for din merkevare og sørg for 100% tilgjengelighet og gyldighet av alle dine effekter og tilhørende innhold 24/7, og unngå misforståelser og merkevarekompromisser. En nettbasert Brand Book sørger for en helhetlig merkevare samt en solid og pålitelig plattform for en sterk merkevare med en tydelig identitet.
By Renate Sandland Henriksen