Siden 1 november, har Media Solutions, tidligere en avdeling i Teknograd AS og en DAM løsning leverandør, vært en del av BrandMaster AS som et resultat av oppkjøp. 

Mediegalleri er en løsning bygget på DC-X by Digital Collections i Tyskland og har vært en løsning levert av Teknograd siden 2002. DC-X er hovedsakelig utviklet for forlagsbransjen og avishus, i tillegg har Mediegalleri også blitt videreutviklet for å møte markedsførings- og kommunikasjonsavdelinger med behov for media banker .

Samtidig som Teknograd AS har vokst og ekspandert med IT-tjenester og datasenterdrift, har Media Solutions avdelingen og deres tjenester fått mindre fokus. I 2016 innså de derfor behovet for at å opprettholde og utvikle Mediegalleri, og være i stand til å møte kundenes behov, så måtte de enten satse innad hos Teknograd eller se etter en ny partner.

Etter en grundig gjennomgang med BrandMaster, ble Media Solutions og tilhørende tjenester kjøpt opp 1 november og BrandMaster overtok kontrakten med Digital Collections fra Teknograd. BrandMaster kunne dermed ønske to nye kollegaer velkommen, Peder Godvik og Fredrik Davidsson.

Teknograd har ønsket å se etter nye utviklingsmuligheter og imøtekomme fremtidige kunders behov og ønsker for Mediegalleri en stund. Da vi møtte BrandMaster innså vi raskt at de passet oss bra i forhold til produktløsninger og verdier. Vi så muligheter for Mediegalleri som vi visste våre kunder kunne få nytte av og vi så muligheter til å bli en del av et profesjonelt og faglig miljø som fokuserte på de samme produktegenskapene som oss og som hadde kommet lenger enn oss i utviklingen.

Peder Godvik

Product Manager, Mediegalleri & DC-X, BrandMaster AS

“Business as usual”

Teknograd har gjort en fantastisk jobb med å opparbeide en omfattende kundeportefølje med deres DC-X løsning for avishus og forlagsbransjen i tillegg til markedsførings- og kommunikasjonsavdelinger med deres Mediegalleri DAM løsning. Merkevarer som Sapa, Sport1 Group, Yara International, Europris, Coca Cola Enterprises Norway, Isola, Kygo Life, Verdens Gang, Schibsted Norge, Adresseavisen, Aftenposten og Computerworld er alle kunder vi er stolte av å nå ha hos BrandMaster AS.

Det blir «business as usual» for alle kunder uten merkbare endringer. Det er viktig for de ansatte fra Mediegalleri som nå er en del av BrandMaster, å opprettholde samme kundeservice og nivå som før.

For disse kundene er det utelukkende positivt at Mediegalleri nå er en del av BrandMaster. De har nå tilgang til utvidede produktopsjoner hvis ønskelig og Mediegalleri har flere kompetente og faglig dyktig medarbeidere rundt seg som kan bidra til videre utvikling og vekst i løsningen.

Stort potensiale

Oppkjøp av Mediegalleri tilfører verdifulle supplementer og erfaringer for BrandMaster og omvendt, og utsiktene for Mediegalleri og DC-X kunder har stort potensiale. Mediegalleri er nå en del av et utviklingsmiljø og ekspertise som utelukkende vil bidra til ytterligere utvikling. Tilbakemeldingene fra kunden har vært positive og de ser fremtidig potensiale og fordeler med den nye strukturen.

BrandMaster så betydelig potensiale i Mediegalleri og DC-X med produktsynergier og dyktige ansatte. Ved å inkludere disse elementene i BrandMaster, utvider vi vår kundeportefølje og anskaffer oss viktig erfaring og kunnskap som vil være verdifullt for fremtidige BrandMaster. Videre har vi nå inntatt en helt ny bransje, forlagsbransjen og avishus, med DC-X løsningen.

Gunnar Larsen

CEO, BrandMaster AS

Med to uker inn i ny organisasjon, jobber Peder (Product Manager, Mediegalleri & DC-X) på BrandMasters hovedkontor i Oslo og Fredrik (Senior Consultant) er basert i Trelleborg, Sverige. Deres fokus fremover er å opprettholde «business as usual» og imøtekomme kunders forventninger for leveranse og service.