BrandMaster har vært leverandør til Statoil i flere år. Etter en reforhandling av avtalen er det nå inngått et bredere samarbeid for å forbedre og forenkle arbeidet med merkevarehåndtering, kommunikasjon og markedsføring i Statoil.

customer_statoilBrandMaster (tidligere Press To Go) har vært leverandør til Statoil i flere år og har levert løsninger for kommunikasjon og merkevarerelaterte tjenester. Etter en reforhandling av avtalen er det nå inngått et bredere samarbeid for å forbedre og forenkle arbeidet med merkevarehåndtering, kommunikasjon og markedsføring i Statoil.

Avtalen innebærer at BrandMaster blir totalleverandør av markedsrelaterte løsninger i Statoil og vil knytte til seg underleverandører der det er nødvendig. Leveransen består av løsninger som blant annet omfatter mediebank, video, web-to-publish innenfor ulike kanaler, event-håndtering, interne- og eksterne kommunikasjonsverktøy, integrasjoner med omkringliggende systemer, samt digital signage gjennom underleverandøren ProntoTV.

Kontrakten som er inngått har avtaleperiode på 4 år med mulighet for utvidelse med ytterligere 4 år.

– Markeds- og kommunikasjonsavdelinger står ovenfor en rekke utfordringer. Kutt i budsjett og ansatte samtidig som det stilles høyere krav til time-to-market og en helhetlig merkevarekommunikasjon på tvers av kanaler er bare noen av de. For å hanskes med disse utfordringene kreves det nye intuitive og selvbetjente løsninger. Med all informasjon og materiell samlet på ett sted kan prosesser knyttet til planlegging, informasjonsflyt, utforming og distribusjon av materiell optimaliseres sier Gunnar Larsen, Daglig leder BrandMaster AS.

BrandMaster tilbyr systemløsninger og tjenester knyttet til Brand Management og Marketing Resource Management. BrandMaster MRM-system er en nettbasert markedsføringsplattform (SaaS), utviklet for å hjelpe bedrifter å mestre merkevare- og markedsføringsprosessene på tvers av organisasjonsnivåer, markeder og kanaler.

– Vi er stolte av å få enda et sterkt merkenavn å kunne utvikle oss i takt med sier Gunnar Larsen. Statoil føyer seg inn i rekken blant andre sterke merkevarer som Mercedes-Benz, CircleK, DNB, DNV GL, Norsk Hydro, Statkraft og Helly Hansen. Deres behov og innspill vil være med å løfte løsningen til nye høyder, noe som igjen vil gi positiv effekt for våre øvrige kunder. BrandMaster ser frem til å støtte Statoil i årene som kommer og bidra til både besparelser og bedre arbeidsflyt fortsetter han.

Om Statoil

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 37 land. Basert på mer enn 40 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender de teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. De har hovedkontor i Stavanger, om lag 22.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.