BrandMaster er stolte av å informere om ny partneravtale med Advant.


Advant Produksjonsbyrå partner with BrandMaster


Sveriges høyest verdsatte byrå

Advant er et svensk byrå med en anderledes tankegang. De fokuserer på kostnadseffektive prosesser for sine kunder og ønsker å minske antall ledd og prosesser til kun det helt nødvendige. På denne måten blir det kort mellom kunde og produksjon og man har mer kontroll på prosess og kostnader. Som et ledd i sin visjon om å bli Sveriges høyest verdsatte byrå ønsker Advant å kunne tilby sine kunder de beste teknologiske løsningene på markedet.

– Vi ønsker å tilby våre kunder Sveriges høyest verdsatte byrå. I det ligger også å være et moderne og fremtidsrettet byrå som kan tilby den mest moderne teknologien til våre kunder. BrandMaster sin web-to-print og web-ads mal-teknologi bygger på InDesign-teknologi som er kjent både for oss og våre kunder. Det gjør overgangen enkel for kundene våre, samt drift og support enkelt for oss sier Mikael Engström Deleier Advant.

Forenkler prosessen for kundene

BrandMaster AS tilbyr systemløsninger og tjenester knyttet til Brand Management og Marketing Resource Management.

BrandMaster MRM er en nettbasert markedssystem, utviklet for å hjelpe deg å planlegge, samle, dele, tilpasse og distribuere ditt markedsføringsmateriell i alle kanaler.

BrandMaster sin intuitive web-to-print og web-ads mal-teknologi vil blant annet brukes for å kvalitetssikre analoge og digitale annonser, samt forenkle prosessene for kundene. For brukerne vil dette resultere i en enklere og raskere prosess samtidig som de får tilgang til en komplett markedsportal (MRM) hvor de har alt de trenger til en hver tid — uansett kanal.

Varig samarbeid med kundene

BrandMaster har som filosofi å skape varige relasjoner og langt samarbeid med sine kunder. Dette er en filosofi som Advant også kjenner seg igjen i.

– BrandMaster har hele veien fokusert på langvarige samarbeid med kunder i stedenfor raske salg. På denne måten kan kundene være med å påvirke retningen produktet går i, samtidig som vi sammen med kunden kan komme med nye løsninger på problemstillingene deres. Advant har en visjon som er helt i tråd med vår tankegang og vi er stolte av at Advant skal selge BrandMaster MRM til sine kunder sier Gunnar Larsen, Adm. Dir. BrandMaster

– Vi kjenner oss igjen i BrandMaster sin tankegang om å bygge lang relasjon med sine kunder og å satse på et varig samarbeid. Vi har over lengre tid hatt nært samarbeid med ulike aktører innenfor offentlig sektor og hjelper både myndigheter, kommuner og til og med FN-organ med fornying av deres digitale satsning. BrandMaster MRM vil bli et viktig verktøy for oss i videre satsning på akkurat dette sier Linda Jonsson, Deleier/kundeansvarlig Advant.