gothia_and_brandmaster_dealBrandMaster er stolte av å presentere at vi har inngått partneravtale med GOTHIA om integrasjon mot Canto Cumulus DAM-system.


GOTHIA er et konsulenthus med noen av Nordens mest efterspurte eksperter på “Content Marketing” — effektivisering av markedsrelatert arbeidsflyt. GOTHIA hjelper i dag til med å utvikle markedsavdelinger innom det offentlige og private næringsliv, samt de mange mediehus i Norden, med å optimalisere prosesser gjennom riktig arbeidsmetodikk og optimale støtteverktøy som utgangspunkt. GOTIAs mål og drivkraft er alltid å oppnå enklere, raskere og mer effektive jobbflyt hos sine kunder.

Et av GOTHIAs støtteverktøy gjennom mange år har vært det tyske Canto Cumulus DAM-system (Digital Asset Management). De er i dag Certified Partner og kanskje den fremste ekspert i Norden på systemet.

Som et ledd i sin helhetstankegang om å ha en komplett markedsportal har GOTHIA nå inngått en partner-avtale med BrandMaster hvor integrasjonen mellom de gir en komplett nettbasert markedsføringssystem (MRM). BrandMaster sin intuitive WYSIWYG (what-you-see-is-what-you-get) mal-editor vil blant annet integreres direkte inn i Canto Cumulus DAM-system. For brukerne vil dette oppleves som en markedsportal hvor de har alt de trenger til en hver tid — uansett kanal.

BrandMaster Markedssystem (MRM) består av flere frittstående moduler som enkelt kan integreres med andre produkter og tjenester. Det at vi nå integreres med verdens kanskje mest brukte DAM-system er stort. Dette er et klart satsningsområde for BrandMaster i tiden fremover og går inn under strategien vi har om å integrere produktene våre med de beste løsningene på markedet.


Gunnar Larsen, Adm. Dir. BrandMaster