BrandMaster er klare for GDPR

I en tid der automatisk innsamling og lagring av data øker og eksponering av personlige opplysninger kreves for å benytte seg av tjenester på nettet, gir det trygghet å vite at det er strenge krav til leverandører for håndtering av innhentet informasjon. Som et resultat av stadig økende bruk av nettbaserte tjenester og at man som forbruker ofte registrerer seg på nett, har EU innført en forordning for personvern, GDPR.

Hva er GDPR?

General Data Protection Regulation (GDPR) er den største endringen i loven om datasikkerhet på over 20 år og omhandler i hovedsak Personvern, Sikkerhet og Transparens.  Den 25 mai 2018 trer den nye loven i kraft og BrandMaster ser svært positivt på denne forsterkningen av personvernet.

Hvordan påvirker det oss?

Vi tror og håper forbrukeren og privatpersonen i fremtiden vil sette høye krav til både hva man gir fra seg, og til hvem. Skillet mellom seriøse og useriøse aktører vil bli synligere, og forhåpentligvis gjøre det enklere å velge trygge samarbeidspartnere og leverandører.

For BrandMaster er det derfor viktig å stå frem og vise at vi er en bedrift som tar ansvaret på alvor og er en leverandør man kan stole på. GDPR gir oss en god mulighet til å bygge en enda bedre kunderelasjon gjennom respekt og profesjonalitet.

For markedsføring- og kommunikasjonsbransjen endrer ikke GDPR nødvendigvis måten man jobber på. Om man allerede jobber seriøst og målrettet med kommunikasjon som står i forhold til et eksisterende kundeforhold, ser vi ingen grunn til å endre dette.  Det man må sikre, er hvilke metoder man bruker for å tiltrekke seg nye kunder. Automatisk innhøsting og kjøp av lister er ikke lenger greit.

GDPR er klare på at det er potensielle kunder som selv må melde sin interesse for tjenester og produkter. Om dette gjøres med en Inbound Marketing strategi, web ads, tv-kampanjer eller sosiale medier vil avhenge av hvem du ønsker å nå.  Uansett hvilke kreative metoder man tyr til, krever den nye loven at brukeren gir en aktiv aksept før du kan lagre og bruke dens personlige data. Det er altså ikke noe galt i å samle inn personopplysninger for kommersiell bruk så lenge rettighetene til enkeltindividet ikke blir krenket.

Hvilke tiltak må du gjøre nå?

De aller fleste av dere er sikkert godt i gang med en kartlegging av alle prosesser rundt personlig data. Om ikke, bør du ta kontakt med bedriftens datasikkerhetsansvarlig og informere om hvilke systemer du bruker i din avdeling. Det er fortsatt tid.

GDPR krever at vi kartlegger og dokumenterer hvilke systemer og løsninger vi bruker for håndtering av personlig data. Loven pålegger videre åpenhet og sikkerhet på opplysningene vi lagrer. Videre kreves det at du har gode rutiner som gir det enkelte individ muligheten til både få innsyn, slette og endret sine opplysninger. Og dere må ha på plass rutiner for varsling ved databrudd.

Som bedrift er du også helt avhengig av at dine leverandører og underleverandører setter minst like høye krav til seg selv, som dere gjør. Samtidig som dere nå klargjør interne rutiner og prosesser for den nye personvern loven, må dere kreve det samme fra egne samarbeidspartnere. Her bør du ha på plass en Data Processing Agreement med alle som håndterer dine data. Sikkerheten er ikke sterkere enn det svakeste ledd.

Hva kan BrandMaster bidra med?

I BrandMaster har vi brukt de siste 8 månedene til å gå igjennom egne rutiner på hva og hvor vi lagrer personlig data på vegne av våre kunder. Vi har gått igjennom kravene for GDPR og sikret at vi har rutiner og støttefunksjoner på plass for å møte disse. Vi har gjennomgått våre sikkerhetsrutiner og varslingsrutiner, slik at disse er et komplett supplement med GDPR. Og vi vil fortsette arbeidet både mot, og etter 25 mai for å håndtere GDPR på en best mulig måte.

Det er viktig for oss at du som vår kunde føler deg sikker på vår håndtering av dine data. Derfor vil BrandMaster de neste 3 månedene sende ut oppdatert informasjon om hvordan vi møter kravene om sikkerhet, innsyn og endringer i personlige data som ligger i våre databaser.

Vi ønsker å hjelpe alle våre kunder med å komme trygt i havn til mai 2018. Hittil har vi avholdt 2 webinarer der vi gikk gjennom hvilke prosesser vi har for å støtte våre kunder. Vi har laget en oversikt på hvor personlig data kan lagres i våre løsninger. Begge disse vil vi gjøre tilgjengelig for våre kunder.

Våre rådgivere og sikkerhetsansvarlige er alltid tilgjengelig for å bistå og hjelpe våre kunder til en god overgang til det nye regelverket. Uansett spørsmål eller ønske om bistand rundt GDPR i våre systemer, send oss en mail til gdpr@brandmaster.com

By Eva-Lill Amundsen