Campaign Manager, alt-i-ett verktøyet for å planlegge og gjennomføre markedskampanjer og aktiviteter har fått en ny dimensjon – budsjett og kostnadsregistrering.

Campaign Manager, alt-i-ett verktøyet for å planlegge og gjennomføre markedskampanjer og aktiviteter har fått en ny dimensjon. I tillegg til å planlegge og utføre markedskampanjer og aktiviteter kan du nå få kontroll over budsjett og kostnader.

Med disse nye mulighetene får alle kontroll over budsjett og kostnader på hver markedsaktivitet. Både budsjett og kostnader akkumuleres på kampanje-nivå slik at du får kontroll på kostnader brukt på hele kampanjen.

Legg enkelt til nye kostnader

Gjør gjennomføringen av markedsføringsplanen til en fornøyelse med budsjettering og kostnadsrapportering underveis. Legg enkelt til nye kostnader på markedsaktiviter og se budsjettet oppdatere seg i sanntid.

Se statistikk og få kontroll på overforbruk

En detaljert visning gir deg full kontroll på budsjett og kostnader på hver aktivitet. Se hvor stor andel av budsjettet du har igjen, eller om du har overforbruk. Se hvert kostnadselement og få en grafisk fremstilling over kostnader og gjenstående budsjett – du får full kontroll, hvert steg på veien.

Se det store bildet med akkumulerte kampanjekostnader

Både kampanje- og aktivitetsansvarlige kan følge med på utgifter i forhold til budsjett både på aktivitet- og kampanjenivå på de aktivitetene de har tilgang til. Både budsjett og kostnader akkumuleres opp på kampanjenivå. Dette gjør det enkelt å følge utviklingen på hele kampanjen. Få en helt ny oversikt med den elegante tidslinjevisningen som viser budsjett, kostnader og overforbruk direkte på hver aktivitet! Du kan enkelt eksportere data fra én eller flere kampanjer til Excel for videre undersøkelser.

Opprett aktivitets-maler med predefinert budsjett

Aktivitets-maler gjør det enkelt å arrangere arrangementer, sende spørreundersøkelser, e-poster og SMS – med full kontroll på merkevaren. Nå er det mulig å opprette aktivitets-maler i Campaign Manager med predefinert budsjett. Dette vil si at alle som benytter seg av samme mal vil forholde seg til samme budsjett. Lag individuelle aktivitets-maler for brukergrupper med spesifikke budsjett.