Vi har gleden av å ønske Fackförbundet ST velkommen som ny kunde!


Fackförbundet ST representert ved f.v. Anna Wickman, Kommunikationschef, Karin Ahlgren, Kommunikationsstrateg, David Falk, Grafiker

Fackförbundet ST representert ved f.v. Anna Wickman, Kommunikationschef, Karin Ahlgren, Kommunikationsstrateg, David Falk, Grafiker

Fackförbundet ST er det største fagforbundet innen statlig virksomhet i Sverige med 90 000 medlemmer. Medlemmene arbeider innen statlige myndigheter, firmaer med statlige oppdrag, universiteter, høyskoler og andre statlig finansierte stiftelser.

Fackförbundet ST vil ta i bruk hele BrandMaster Markedssystem (MRM) og vil få en komplett løsning for å planlegge, samle, dele, tilpasse og distribuere all sin markedsføring.

Fackförbundet STs landsomfattende nettverk av 200 tillitsvalgte vil få verktøyet de trenger for å forenkle og forbedre produksjon og distribusjon av materiell ut til alle de 90 000 medlemmene.

De vil få samlet alt markedsmateriell, bilder og dokumenter på ett sted og vil kunne bestille markedsmateriell og tjenester direkte i systemet. Dette resulterer i kortere time-to-market, full kontroll på varemerket samtidig som de får økt gjennomsiktighet og oppnår synergieffekter på tvers av organisasjonen.

Vi ønsker Fackförbundet ST velkommen som kunde og ser frem til et langvarig samarbeid!