Vi er stolte av at Fremskrittspartiet (Frp) valgte BrandMaster som leverandør av deres MRM-løsning.

Frp forbereder seg til fremtidige valgkamper med BrandMaster MRM.
Frp valgte BrandMaster for å gjøre det lettere å spre valgkampmateriell til lokal- og fylkeslag. BrandMaster gir oss en brukervennlig plattform som sikrer at alle som har rett til å lage materiell med FrPs logo gjør det korrekt og i tråd vår grafiske profil. Slik blir det enklere å gjennomføre en god valgkamp i hele landet. Vi ser frem til å bruke BrandMaster og har høye forventninger til resultatet – Fredrik Färber, Generalsekretær, Fremskrittspartiet

Korrect grafisk profil og enhetlig budskap

Frp har valgt å ta i bruk BrandMasters applikasjoner Brand Center, Media Bank og Template Technology. Brand Center er en CMS-basert applikasjon som samler og presenterer alt innhold fra de ulike tilleggsapplikasjonene, Template Technology og Media Bank. Sammen fungerer dette som en nettbasert og dynamisk profilhåndbok. Slik kan Frp sentralt samle og dele alt nødvendig innhold med alle brukere på en brukervennlig og enkel måte. Her vil alle brukere kunne laste ned for eksempel allerede godkjente og gyldige bilder eller logoer, eller valgkampmateriell. I tillegg har de også mulighet til å tilpasse materiell til lokale behov uten at man går på kompromiss med Frps grafiske profil. Videre vil Frp også bruke Brand Center som en kommunikasjonskanal hvor man presentere siste nytt i forhold til markedsføring og kommunikasjon. Ved hjelp av BrandMaster vil Frp nå ha total kontroll over sin merkevare og kommunikasjon. Et godt og sentralt arkiv for alt vil redusere etterspørsler om lokale tilpasninger, det vil redusere bruken av utdatert eller ikke godkjent materiell og man minimerer risikoen for at de politiske budskap forringes ute i distriktene. Dermed kan de lokale partiene og alle frivillige benytte tiden sin på verdiøkende aktiviteter som får frem Frps politikk enhetlig på tvers av hele Norge.

Om Fremskrittspartiet

Frp er et av Norges største politiske partier og ble etablert i 1973 av Anders Lange. Han stiftet sitt parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Siden stiftelsen har Fremskrittspartiet hatt stor betydning for norsk politikk, og politikkens utvikling følger tett med partiets historie. Partiets formann gjennom 28 år, Carl I. Hagen, var sentral i den norske politikken helt fra han startet i 1978 til Siv Jensen ble partiets nye formann i 2006. I 2013 fikk Fremskrittspartiet for første gang siden sin etablering regjeringsmakt i en borgerlig mindretallsregjering sammen med Høyre, med støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti. I 2018 sitter de fortsatt i regjering etter gjenvalg i 2017. › Fremskrittspartiet.no