Kontrollér din merkevare med brand management

Håndtering av visuell identitet i kommunen

Kommuner under sammenslåing står overfor spennende tider; med nye navn, nye logoer, nye systemer og nye brukere. Og nye forventninger fra innbyggerne. Når kommuner slås sammen, blir det derfor ekstra viktig å kommunisere konsekvent, profesjonelt og å være tydelig på verdier. Så, hvordan kan kommunene få til dette? Et av virkemidlene er å ha en god plan for den visuelle identiteten.

Hva er visuell identitet?

Kommunen er synlig for brukerne sine på mange ulike måter, gjennom alt fra trykksaker, annonser, nettsider og apper til skilt, klær og bygninger. Til sammen utgjør disse elementene kommunens visuelle identitet.

Målet med å ha en strategi for visuell identitet, er at innbyggerne skal kjenne igjen den kommunale virksomheten og de verdiene kommunen står for gjennom det grafiske uttrykket. Den grafiske profilen har altså en viktig rolle i å formidle kommunens identitet.

Med en gjennomarbeidet visuell identitet, vil de som besøker kommunen på nett, eller får trykksaker og annet materiell fra kommunen, umiddelbart se hvem som er avsender. Det gir troverdighet til innholdet, og det bygger opp under kommunen som en solid tjenesteyter og viktig samfunnsaktør. Den grafiske profilen bidrar i tillegg til at kommunens ansatte føler at de er en del av den samme virksomheten.

Lettere sagt enn gjort …

Å sikre korrekt bruk av kommunens grafiske profil og ivareta det visuelle utrykket på en god måte kan være krevende, og enkelte kommuner bruker unødig tid på å være profilpoliti. Materiell ligger ofte lagret lokalt og blir ikke oppdatert underveis. Spørsmål som «hvor finner jeg korrekt e-postsignatur», «er dette et godkjent bilde» «hvor er siste versjon av PP-malen» mm.er vanlig, og e-post support blir en stor tidstyv for kommunikasjonsavdelingen. Det kan fort bli uoverkommelig å kvalitetssikre all kommunikasjon.

Hvordan kan løsningen se ut?

Enten du jobber i kommunikasjonsavdelingen eller er bruker av grafiske elementer som stillingsannonser, maler og bilder, har du behov for et system som håndterer alle de grafiske elementene til kommunen. Et merkevaresystem som det er enkelt å bruke, uavhengig av IT-kompetansen din og som til enhver tid er oppdatert med det nyeste materiellet. Et system som ivaretar kommunens premisser for visuelle identitet på en brøkdel av tiden uten at det går på bekostning av god kvalitet.
Kommunens profil er verdifull og må derfor passes på. Et merkevaresystemet fungerer som en kilde til inspirasjon, motivasjon og informasjon og bidrar til at kommunen fremstår med en klar og tydelig stemme.

Av Odd Wilhelmsen