Vi er stolte av å kunne presentere at Høyre har valgt BrandMaster MRM som markedssystem.

Høyre velger BrandMaster MRM markedssystem Foto: Erik Norrud[/caption]


 

Ønsker å tenke annerledes mot valget i 2017

 

customer_høyreHøyre er et norsk, tradisjonelt konservativt politisk parti dannet i 1884. Erna Solberg har vært partileder siden våren 2004 og Norges statsminister siden 2013 med en stortingsgruppe bestående av 48 representanter. På landsbasis består Høyre av 19 fylkesorganisasjoner og 421 lokalforeninger på kommunenivå.

 

I 2017 er det ny valgkamp for Høyre og mye materiell skal koordineres og ferdigstilles. Høyre har benyttet et egenutviklet markedssystem i valgkamper siden 2011. Nå ønsker de å utvide funksjonaliteten og erstatte dette systemet med et ferdig markedssystem (MRM).

Dag_Terje_Klarp Solvang_Markeds-_og_kampanjesjef_Høyre

Dag Terje Solvang, Markeds- og kampanjesjef Høyre

– Vi så potensialet med et markedssystem tidlig, men så utfordringer ved å fortsette å utvikle systemet på egenhånd når det finnes bedre systemer på markedet. Det tok for mye tid og ressurser å utvikle, samtidig som systemet ble for tungvint for brukerne. Vi bestemte oss for å tenke annerledes mot valget i 2017 sier Markeds- og kampanjesjef i Høyre Dag Terje Solvang.

 

– Dette er en trend vi har sett i markedet en stund sier Daglig leder i BrandMaster AS Gunnar Larsen. Både selskaper og reklamebyrå går vekk fra egenutviklede løsninger til fordel for allerede tilgjengelige markedssystem (MRM). Med alt materiell på ett sted kan prosesser knyttet til planlegging, informasjonsflyt, utforming og distribusjon av materiell optimaliseres. Dette gir umiddelbare fordeler. 

Lokale tilpasninger – uten at det går utover merkevaren 

BrandMaster vil bli tatt i bruk inn mot et stortingsvalg hvor det produseres mye materiell sentralt. Materiell skal så tas i bruk lokalt hvor det ofte er lokale tilpasninger og behov. Dette åpnes det nå opp for uten at det vil gå ut over merkevaren. 

– Vi ønsker å gjøre arbeidet lettere for ansatte og frivillige i løpet av valgkampen, samtidig som vi sikrer konsistent merkevare-håndtering i alle ledd sier Markeds- og kampanjesjef i Høyre Dag Terje Solvang. Ved å tilby verktøy som letter arbeidet og gir brukerne inspirasjon i form av å se hva som gjøres i andre fylkesorganisasjoner og lokalforeninger vil alle enkelt kunne lage nytt materiell uten at det går ut over merkevaren vår.

 En komplett markedsløsning

 Høyre vil benytte BrandMaster MRM markedssystem til blant annet lagre bilder, presentasjoner og annet markedsmateriell i Media Bank (DAM), få enkel bestilling av profil- og markedsmateriell i Marketing Shop og benytte BrandMaster sin intuitive mal-teknologi for web-to-print og web-ads for å lage og tilpasse annonser, flyers, bannere, rollups og annet markedsmateriell. 

– Når vi startet med dette prosjektet trodde vi at vi lette etter en løsning for distribusjon av markedsmateriell. BrandMaster vil bli mye mer for oss og vil være et arbeidsverktøy for organisasjonen på tvers av fylkesorganisasjoner og lokalforeninger. Etterhvert som vi begynner å benytte oss av systemet ønsker vi å tilpasse oss internt slik at vi kan utnytte systemet maksimalt. BrandMaster vil avvikle en rekke forskjellige løsninger som vi benytter i dag og gjøre ting mye enklere for oss! 

Høyre vil starte med å bruke systemet internt, men frem mot overgangen til 2017 vil over 400 interne og eksterne ressurser ha koblet seg på løsningen. 

Vi ønsker Høyre velkommen som kunde og ser frem til et spennende samarbeid!