Det er januar – et nytt år med nye muligheter. Kommende markedsaktiviteter og budsjett er planlagt, og noe er kanskje allerede iverksatt. Men er alle ansatte informert om hva som skjer fremover og ikke minst hvorfor det skjer? Ofte er svaret på dette spørsmålet nei. Det kan være vanskelig å finne rett metode og frekvens på kommunikasjon slik at viktige budskap mottas og synker inn hos de ansatte i bedriften.

For at de planlagte aktivitetene skal ha de ønskede effektene er det viktig at markedsplanen, målsetningene og tilhørende budsjetter blir tydelig kommunisert internt i bedriften. De ansatte skal være med på å påvirke gjennomføring og måloppnåelse uansett om det er økning i salg av eksisterende produkter, øke merkevarebevisstheten, øke kundetilfredsheten eller å føre nye produkter til markedet.Det er et kjent problem for mange bedrifter at ifølge med nye organisatoriske målsetninger setter salgs- og markedsavdelinger i gang tiltak mot eksisterende og potensielle kunder, uten at backoffice, HR, økonomi eller andre relevante ansatte er med i prosessen. Ofte dokumenteres disse tiltakene som en mer eller mindre statisk markedsplan som blir lagret og tilgjengeliggjort for markedsavdelingen og ledelsen alene. Men – med planlagte aktiviteter eksternt vil det alltid være et behov for interne tiltak som støtter opp under strategien. Dessverre er dette ofte fraværende.

Den interne kommunikasjonsplanen

 Spørsmålene det er viktig å stille seg er blant andre:
  • Er det lagt planer for interne endringer og aktiviteter for at markedsplanen skal bli en suksess?
  • På hvilken måte skal dette informeres og kommuniseres internt?
  • Hvilke kanaler skal benyttes?
  • Hvilken hyppighet, og hvordan skal det koordineres?
Det er ikke gitt at alle ansatte i en bedrift skal ha den samme informasjonen, det er derfor viktig å skille på hvem som trenger å vite hva og hvor detaljert informasjonen som kommuniseres skal være. Det samme gjelder bruk av kanal. Hvem responderer godt på ulike kanaler? Hvordan kan man nå folk der de er? Det vil naturligvis også være forskjeller i interesse blant de ansatte – kanskje noen ønsker å vite hva som skjer uten at de faktisk trenger å vite det. Det bør med andre ord tilrettelegges for at informasjonen kan formidles og nås på ulike detaljnivåer og at tilgang til informasjon styres utifra behovet til ulike ansatte.De aller fleste er kjent med at det avholdes et stort internt informasjonsmøte eller en kick off hvor man mottar informasjon om periodens planlagte aktiviteter, før det så blir stille. På den andre ytterkanten hender det at det går for mange informasjonsmailer og nyhetsbrev som omhandler markedsaktiviteter at dette til slutt oppfattes som spam. Det som er viktig er at markedstiltakene forblir synlige gjennom hele perioden, men ikke slik at informasjon fra markedsavdelingen oppfattes som støy. Det er en vanskelig balansegang, men har man de rette verktøyene lar det seg absolutt gjøre.Selv om det endelige målet er å engasjere et eksternt publikum (potensielle kunder) og få dem til å kjøpe et produkt eller en tjeneste, er det også viktig å ha det interne laget i ryggen. Dette er viktig for å kunne håndtere eksterne henvendelser og levere på løftene som er kommunisert og for at ansatte skal føle seg som en del av noe større, være en bidragsyter. Du vet aldri vet hvilken kunnskap de ansatte sitter med, så god intern kommunikasjon resulterer ofte i svært gode innspill nedenfra og opp. Samtidig vil du gi dine dyktige medarbeidere et arbeidsmiljø der de er involvert, verdsatt og med en kultur for åpenhet og engasjement.

Kontakt oss gjerne dersom du vil høre mer om hva vi kan gjøre for deg