Daimler AG har valgt BrandMaster som sin globale leverandør av markedsføringsløsninger for forhandlere, og løsningen er lansert i 14 Mercedes-Benz-markeder.  70 % av alle utsalgsstedene for Mercedes-Benz personbiler i hele verden bruker nå BrandMaster.

Gjennom sitt integrerte oppsett med tre lag (globalt hovedkontor over nasjonale markeder over lokale forhandlernettverk) legger markedsføringsplattformen til rette for bedre effektivitet, økt kvalitet og raskere adgang til markedet.

Løsningen er blitt godt mottatt av forhandlerne fordi den støtter lokal tilpasning av materiell samtidig som den sikrer enhetlig budskap og konsistent markedsføring på tvers av utsalgsstedene.

mercedes-benz_customer_story