Block Watne

Gjennom BrandMaster får vi samlet alle våre bilder, og det er enkelt for alle selgere rundt i landet og se og «låne» av hverandre. Her samler vi også alt markedsmateriell, som alle prospekter og annonser, slik at selgerne enkelt har tilgang til å få inspirasjon ved å se hva andre kontorer gjør.

Katrine Neergaard Marketing Consultant

Block Watne is one of the largest residential builders in Norway. The core business is developing housing projects and building quality homes at reasonable prices. Housing production includes single-family homes, townhouses, duplexes and apartments. They deliver annually around 1,000 homes through own residential projects and for individual customers. Since the 1950s they have delivered nearly 100,000 homes! Block Watne owned by OBOS Group.

www.blockwatne.no

Utfordring

Block Watne har 19 distriktskontorer over hele Norge og over tusen boligprosjekter pågående i løpet av et år. Siden 1950-tallet har de levert nesten 100 000 boliger og har opparbeidet seg enorme mengder bolig- og interiørbilder fra prosjektene.

De ønsket et felles system for lagring og organisering av alt markedsmateriell, logoer og bilder – tilgjengelig for ansatte og partnere til en hver tid. Samkjøre aktiviteter på tvers av boligprosjektene og oppnå synergieffekter.  I tillegg ønsket de et system som gjør det enkelt for selgerne å selv bestille markedsmateriell fra reklamebyrå.

Prosjekter årlig

Ansatte

Distriktskontorer

Tømrere

Løsning

Ved å bruke flere av produktene i BrandMaster Markedssystem (MRM) har Block Watne oppnådd ønskene de hadde med å få en felles løsning på tvers av avdelingene.

Ved å bruke et nettbasert markedssystem har ansatte og partnere tilgang til alt materiell når de måtte ønske det uten å måtte tenke på hvem som laget materiellet, eller hvem som brukte det sist.

De har til en hver tid tilgang til sine bestillinger og kan følge med på status-oppdateringer for hver ordre og produkt.

block_watne_screen

Produkter

Mediabank (DAM)

Media Bank (DAM)

Alt på et sted. Alltid tilgjengelig. Alltid oppdatert

Les mer

Finn.no integrasjon

Send bilder direkte fra Media Bank (DAM) til annonser på Finn.no

Kontakt oss for mer info

Marketing Shop

Marketing Shop

Gjør ditt markedsmateriell og tjenester tilgjengelig for direkte ordre!

Les mer

Resultater

%

bruker samme system

%

bruker systemet hver måned

%

kontroll på materiell, bestillinger og varemerke

Et felles system

Ved å bruke vår Mediabank (DAM) har de fått et felles system for lagring og organisering av alt markedsmateriell, som alle prospekter og annonser, logoer og bilder. Systemet er tilgjengelig for både ansatte og partnere til en hver tid og man er ikke avhengig av andre for å finne det man trenger. Selgerne kan ved hjelp av integrasjon med Finn.no velge bilder til annonsene sine og sende de direkte fra Medibanken til annonsen.

Synergieffekter

De har oppnådd synergieffekter på tvers av avdelingene ved at selgerne kan se alle aktiviteter og prosjekter som pågår rundt i landet til enhver tid og bli inspirert av hverandre. Selgerne kan enkelt «låne» bilder og idéer av hverandre og gjøre små endringer på tidligere bestilt materiell for å tilpasse det til egne behov.

Full kontroll

Gjennom Marketing Shop har selgerne har full kontroll på alle bestillinger som er sendt til reklamebyrå og medier, og kan enkelt gjenbruke tidligere bestilt materiell.

Administratorene har full oversikt over alle aktivitetene i hele landet og kan enkelt få oversikt over alle bestillinger gjort på tvers av avdelinger, hvor mye systemet er brukt hver måned og hvilke avdelinger som ikke er aktive.

Vi opplever at vi får god service og oppfølging fra våre kontaktpersoner i BrandMaster. De ser løsninger sammen med oss og kommer med forslag til hvordan ting kan løses på en bedre måte. Vi føler oss godt ivaretatt!
Katrine Neergaard

Marketing Consultant, Block Watne

Oppnå det samme som Block Watne!

Kontakt oss idag for en demonstrasjon!