Høyre bruker merkevare- og markedsføringsautomasjon for å være konsekvent med sin merkevare og kommunisere med et tydelig budskap.

Etter implementeringen av BrandMaster i Høyre  blir ikke lenger materiell laget lokalt. Brukerne våre har blitt mer bevisste på Høyres identitet, tar til seg hva som er lov og ikke, og de er aktive brukere av BrandMaster.

Med 2017 stortingsvalget, var det betryggende å vite at vi hadde total kontroll på vår merkevare og vår kommunikasjon, med et tydelig budskap. Dette bidro til at vi kunne fokusere på de faktiske aktivitetene relatert til valget. Dag Terje Solvang

Markeds- og kampanjesjef, Høyres Hovedorganisasjon

Utfordringer og behov i Høyre

Høyre hadde fra før utviklet sitt eget merkevare- og markedsføringsautomasjons verktøy. Utfordringene med eget-utviklet oppsto straks behovet for oppgraderinger og videreutvikling meldte seg.  Det var for ressurskrevende å holde følge med den teknologiske utviklingen og behovene som oppsto. De bestemte seg da for å se etter en leverandør som var ekspert på merkevare- og markedsføringsautomasjon og som kunne levere en hyllevare som var lett å bruke, stilig og profesjonell. Flere leverandører var oppe til vurdering  – det måtte være prisgunstig, brukervennlig for alle ulike brukere og fleksibelt. BrandMaster ble valgt da løsningen imøtekom Høyres behov på alle nødvendige plan.

15 kontorer i Norge
400 kampanje-
ansvarlige i hele Norge
Kontorer ifra Tromsø til Kristiansand
  • For kostbart å utvikle egen løsning
  • Den gamle løsningen krevde for mye ressurser og oppetiden var dårlig
  • For vanskelig å bruke og mye tid gikk med til support
  • Den teknologiske utviklingen endrer seg for raskt og deres løsning ble fort utdatert
  • Digitalt materiale fantes i mange ulike portaler som flickr, hjemmeside, dropbox m.m.
  • Viktig å kontrollere og sikre de store mengdene med materiell som trengs i ulike media gjennom kampanjeperioder
  • Passordbeskyttelse og sikkerhetskrav var og er økende
  • Opprettholde og sikre Høyres merkevare uttrykk og identitet
  • Minimere at materiell blir laget lokalt som ofte brøt med identiteten til Høyre

Løsningen

Høyre valgte å kombinere Brand Center med Media Bank (DAM) og WYSIWYG malteknologi. Deres løsning er en single sign-on og integrert med deres intranett og bestillingsportalen til deres trykkeri. Hovedmålet med BrandMaster løsningen var å sikre at deres kommunikasjons- og merkevarestrategi til enhver tid ble fulgt og redusere lokal-laget materiell. Med BrandMaster, kan alle brukere enkelt justere og laste ned filer for lokal trykk eller sende ordre direkte til Høyres hovedtrykkeri.

Markeds- og kampanje divisjonen i Høyre har blitt mer professjonel ved bruk av BrandMaster og brukerne er aktive og bruker løsningen godt. Dag Terje Solvang

Markeds- og kampanjesjef, Høyres Hovedorganisasjon

Brand Center

Høyres Brand Center inneholder retningslinjer, maler, ressurser og visuell identitet (nettbasert profilhåndbok) med formål om å tydeliggjøre hva deres merkevare står for og hvordan merkevaren skal kommuniseres. I tillegg bruker de startsiden i Brand Center som et nyhetsenter og delingsportal med publisering av de siste oppdateringer på materiell og innhold slik at alle til enhver tid er klar over «siste nytt».  Brand Centeret til Høyre er lett å navigere i og er tydelig for alle brukere i Høyres organisasjon.

Media Bank (DAM)

Basert på Høyres utfordringer med materiell publisert i flere ulike plattformer, var det vanskelig for deres ansatte og frivillige og finne det de hadde behov for, vite hva slags innhold og materiell som var tilgjengelig og hva som var gyldig å bruke. Med vår Media Bank, så kunne Høyre samle alle deres digitale eiendeler på et sted, kategorisere og tagge innholdet og dermed sørge for at alt gyldig materiell ble tilgjengelig. Å finne materiell er nå enkelt, og Høyre har total kontroll på hvilket materiell som blir distribuert og brukt. Uansett medie, brukerne kan nå finne alt digital materiell samlet i Media Banken; plakater, brosjyrer, hefter, powerpoint maler, sosiale media materiell med mer.

Malteknologi (WYSIWYG)

Høyre har en intern designer som lager alt av Høyres materiell. Alt de produserer er publisert til BrandMaster portalen og tilgjengelig for lokale endringer via vår malteknologi. Når lokale endringer er gjort, kan brukeren se sine endringer med en gang ved hjelp av vår WYSIWYG teknologi før filen lastes ned. Hva de ser, er det de får. For de avanserte InDesign brukerne, har man også mulighet til å laste ned malene.

Veien videre med BrandMaster

BrandMaster har levert i henhold til Høyres forventninger når det gjelder merkevare- og markedsføringsautomasjon og Høyre er godt utstyrt for å være et digital politisk parti. Når Høyre nå ser fremover mot kommunevalget i 2019 hvor lokale behov vil være svært viktig, vil Høyre utvide deres BrandMaster løsning til å inkludere enda mer lokalt materiell og maler og dermed sørge for lokal tilpassning med sentral styring. De vil også åpne opp for at mer materiell kan endres og printes lokalt for å møte de lokale kampanjeansvarliges behov og sørge for sømløse prosesser. Budsjetter og kostnader er alltid i fokus, ved å bruke BrandMaster, lokale divisjoner vil redusere tid og ressurser brukt på lokale byråer og dermed bidra til kostnadseffektivitet i hele organisasjonen.

Bli mer kjent med våre produkter

BrandMaster products
BrandMaster Media Bank is a full range lightbox for your images and videos
BrandMaster template technology collects your graphic templates and make them available

Mer informasjon

Vil du vite mer om vår merkevare- og markedsføringsautomasjonsverktøy og hva BrandMaster kan gjøre for din organisasjon