Høyre bruker markedsføring- og merkevare plattform for å være konsekvent med sin merkevare og kommunisere med et tydelig budskap.

Etter implementeringen av BrandMaster i Høyre  blir ikke lenger materiell laget lokalt. Brukerne våre har blitt mer bevisste på Høyres identitet, tar til seg hva som er lov og ikke, og de er aktive brukere av BrandMaster.

Med 2017 stortingsvalget, var det betryggende å vite at vi hadde total kontroll på vår merkevare og vår kommunikasjon, med et tydelig budskap. Dette bidro til at vi kunne fokusere på de faktiske aktivitetene relatert til valget. Dag Terje Solvang

Markeds- og kampanjesjef, Høyres Hovedorganisasjon

Utfordringer og behov i Høyre

Høyre hadde fra før utviklet sitt eget merkevare- og markedsføringsautomasjons verktøy. Utfordringene med eget-utviklet oppsto straks behovet for oppgraderinger og videreutvikling meldte seg.  Det var for ressurskrevende å holde følge med den teknologiske utviklingen og behovene som oppsto. De bestemte seg da for å se etter en leverandør som var ekspert på merkevare- og markedsføringsautomasjon og som kunne levere en hyllevare som var lett å bruke, stilig og profesjonell. Flere leverandører var oppe til vurdering  – det måtte være prisgunstig, brukervennlig for alle ulike brukere og fleksibelt. BrandMaster ble valgt da løsningen imøtekom Høyres behov på alle nødvendige plan.

wtfdivi014-url11

Kontorer

15 i Norge
wtfdivi014-url10

Kampanjeansvarlige

400 i Norge
wtfdivi014-url13

Lokasjoner

Fra Tromsø til Kristiansand
  • For kostbart å utvikle egen løsning
  • Den gamle løsningen krevde for mye ressurser og oppetiden var dårlig
  • For vanskelig å bruke og mye tid gikk med til support
  • Den teknologiske utviklingen endrer seg for raskt og deres løsning ble fort utdatert
  • Digitalt materiale fantes i mange ulike portaler som flickr, hjemmeside, dropbox m.m.
  • Viktig å kontrollere og sikre de store mengdene med materiell som trengs i ulike media gjennom kampanjeperioder
  • Passordbeskyttelse og sikkerhetskrav var og er økende
  • Opprettholde og sikre Høyres merkevare uttrykk og identitet
  • Minimere at materiell blir laget lokalt som ofte brøt med identiteten til Høyre

Løsningen

Høyre valgte å kombinere Brand Center med Media Bank (DAM) og WYSIWYG malteknologi. Deres løsning er en single sign-on og integrert med deres intranett og bestillingsportalen til deres trykkeri. Hovedmålet med BrandMaster løsningen var å sikre at deres kommunikasjons- og merkevarestrategi til enhver tid ble fulgt og redusere lokal-laget materiell. Med BrandMaster, kan alle brukere enkelt justere og laste ned filer for lokal trykk eller sende ordre direkte til Høyres hovedtrykkeri.

Markedsførings- og kampanjeavdelingen i Høyre ble mer professjonell med bruk av BrandMaster og bruken av systemet har økt siden implementeringen av BrandMaster. Dag Terje Solvang

Markeds- og kampanjesjef, Høyres Hovedorganisasjon

wtfdivi014-url5

Brand Center

Høyre’s Brand Center inneholder retningslinjer, maler, ressureser og profilhåndbok med formål å informere hva deres merkevare står for og hvordan budskap skal kommuniseres. I tillegg brukes startsiden i deres Brand Center til nyheter om materiell og innhold slik at alle får med seg siste nytt.

Deres Brand Center er enkelt å navigere i for alle brukere i Høyre.

wtfdivi014-url7

Media Bank

Basert på Høyres utfordringer med publisert og lagrede digitale filer på flere plattformer, så var det vanskelig for deres ansatte og frivillige og lokalisere materiell, vite hva som var tilgjengelig og om det var gyldig.

Med Media Bank, samler Høyre alle digitale filer på et sted, kategoriserte og tagget innhold slik at det ble strukturert og klart til bruk. Å finne innhold er enkelt nå, og Høyre har total kontroll på hva slags filer som er i distribusjon og i bruk. Uansett medie, alle digitale filer er tilgjengelig i Høyres Media Bank – plakater, brosjyrer, foldere, powerpoint maler, sosiale medie grafikk med mer.

wtfdivi014-url6

Template Technology

Høyre har egen desinger som lager alt av visuelt materiell. Noe grafikk trenger ikke lokale tilpassninger og er nedlastbare direkte fra Media Bank, annen grafikk må tilpasses.

Grafikk tilgjengelig for tilpassning er enkelt publisert til BrandMaster portalen og tilgjengelig for lokal tilpassning med Template Technology. Når tilpassninger er gjort, ser man endrigene direkte (WYSIWYG) før man lager nedlastbar fil.

For Høyre, har denne funksjonen vært veldig viktig med hensyn til sosiale medier. Med et bredt utvalg av plattformer og kanaler, både sentralt og lokalt, er konsekvent merkevare en utfordring. Ved å gjøre maler tilpassningsdyktige og nedlastbare, kan brukere nå ta i bruk korrekte sosial medie elementer med enkelhet.

For avanserte InDesign brukere, er valget om å laste ned maler tilgjengelig.

Veien videre med BrandMaster

BrandMaster har levert i henhold til Høyres forventninger når det gjelder merkevare- og markedsføringsautomasjon og Høyre er godt utstyrt for å være et digital politisk parti. Når Høyre nå ser fremover mot kommunevalget i 2019 hvor lokale behov vil være svært viktig, vil Høyre utvide deres BrandMaster løsning til å inkludere enda mer lokalt materiell og maler og dermed sørge for lokal tilpassning med sentral styring. De vil også åpne opp for at mer materiell kan endres og printes lokalt for å møte de lokale kampanjeansvarliges behov og sørge for sømløse prosesser. Budsjetter og kostnader er alltid i fokus, ved å bruke BrandMaster, lokale divisjoner vil redusere tid og ressurser brukt på lokale byråer og dermed bidra til kostnadseffektivitet i hele organisasjonen.

Lær mer om våre produkter

Brand Center

Gi din merkevare liv, digitaliser din merkevarestrategi, kommunikasjon og markedsføring.

› Lær mer…

Media Bank

Samle, organiser og del dine digitale filer på tvers av din organisasjon og partnere.

› Lær mer…

Campaign Manager

Organiser og utfør dine merkevare- og markedsføringsaktiviteter fra et sentralt sted.

› Lær mer…

Template Technology

Sikre enhetlig merkevare i alle kanaler med designmaler på nett.

› Lær mer…

Marketing Shop

Gjør dine merkevare- og markedsføringseffekter tilgjengelig for bestilling.

› Lær mer…