Systemhus bygger fremtiden

Nyskapning, inneklima og langsiktighet er fremtiden i vår bransje – Opplev idag hvordan du vil leve i fremtiden. Målet vårt er å lage litt bedre og litt smartere hjem for deg. Vi ønsker å skape de hyggeligste arenaene for at du og din familie skal trives i den nye boligen. Systemhus består av erfarne og seriøse byggmestere fra hele Norge og tilbyr et unikt byggekonsept med gjennomprøvd kvalitet og effektivitet i prosessene. Samarbeid, erfaringsutveksling og et godt teknisk hjelpeapparat gjør huskjøperens vei fra kontrakt til overlevering av ny bolig trygg og god. Siden starten – 50 år siden, har Systemhus solgt over 50 000 hus.  (Kilde: systemhus.no)

For Systemhus, formålet med å velge en MRM-løsning var å forbedre arbeidsflyten av å samle og distribuere digitale filer, maler og markedsføringsmateriell mellom hovedkontoret og forhandlere, såvel som eksterne byråer. Birgitte Andersen

Marketing Manager, Systemhus

Forhandlere

Hjem

Målet

Markedsavdelingen i Systemhus ønsket å etablere en forbedret kommunikasjons- og arbeidsflyt mellom seg selv og nødvendige interessenter. De ønsket en selvbetjent markedsføringsportal hvor digitale filer kunne være tilgjengelig 365 – 24/7. Med hensikt å motivere til økt bruk av både portal og markedsføringsmateriell. Med en plattform for alt, ønsket markedsavdelingen å redusere e-post forespørsler, og derfor frigjøre ressurser til å utføre verdiøkende markedsføringsoppgaver. I tillegg, med en to-veis kommunikasjonsplattform, var også målet å oppmuntre til idé-myldring og inspirere hele gruppen til å bidra med ideer og materiell.

Utfordringene

Systemhus sine digitale filere inkluderte store mengder bilder, tegninger, 3D gjengivelser, hus prospekter, brosjyrer, datablader og mer. Digitale filer som krevde lokale tilpasninger og skreddersøm avhengig av behov. I tillegg har de flere tredjeparts byråer som leverer digitale filer. Mellom hovedkontoret, byråer og forhandlere, ble deling av disse filene utført manuelt og sendt pr e-post eller via intranett på forespørsel. For hovedkontoret ble dette mange e-post forespørsler og veldig få forhandlere brukte intranettet. De hadde heller ingen god løsning for å samle inn materiell som ble laget lokalt og som hele gruppen kunne dra fordeler av.

Løsningen

wtfdivi014-url7

Media Bank

Media Bank bidro til en mer etablert og funksjonell to-veis kommunikasjon and arbeidsflyt mellom hovedkontoret, forhandlerne og deres byråene. Applikasjonen muliggjør både opplasting- og nedlasting av filer og skaper en dynamisk flyt mellom alle interessenter. Lokale forhandlere og byråer kan laste opp materiell som er laget lokalt, eller bilder som er tatt av prosjekter, hustegninger og mer. Filer blir vurdert på kvalitet og gyldighet før de blir publisert. I tillegg tagges og organiseres alle filer med metadata og kategorier. Og hovedkontoret kan distribuere materiell, alltid ha oversikt over hvem som laster ned, bruker-data, og utføre versjonskontroll og gyldighet på alle tilgjengelig filer.
wtfdivi014-url6

Template Technology

Med Template Technology har Systemhus nå mulighet til å tilby brosjyrer for lokale tilpasninger med nettbaserte maler. Deres forhandlere og partnere velger materiell og kan justere i henhold til sine behov. For å sikre konsekvent merkevare, er tilpasningene begrenset til elementer som typisk kun gjelder lokalt; tilbud, adresser, kontaktinformasjon og lignende. For hovedkontoret frigjør dette markedsføringsavdelingen for tid, samtidig som de har totalt overblikk med statistikker på alt markedmateriell.
wtfdivi014-url8

Marketing Shop

I tillegg til mal-basert design og selvbetjente justeringer, har Systemhus også en web shop hvor alt markedsføringsmateriell er tilgjengelig for kjøp, nedlasting og send-to-print. Marketing Shop er knyttet til lokale trykkerier for enkel send-to-print funksjonalitet, og tillater forhandlere og partnere å raskt bestille nødvendig materiell uten at hovedkontoret trenger å kontaktes.

Reduser time-to-market

 

 

Øk effektiviteten

Gjør det selv

 

 

y

To-veis kommunikasjon

Brand Center

Gi din merkevare liv, digitaliser din merkevarestrategi, kommunikasjon og markedsføring.

› Lær mer…

Media Bank

Samle, organiser og del dine digitale filer på tvers av din organisasjon og partnere.

› Lær mer…

Campaign Manager

Organiser og utfør dine merkevare- og markedsføringsaktiviteter fra et sentralt sted.

› Lær mer…

Template Technology

Sikre enhetlig merkevare i alle kanaler med designmaler på nett.

› Lær mer…

Marketing Shop

Gjør dine merkevare- og markedsføringseffekter tilgjengelig for bestilling.

› Lær mer…