7 factors for successful implementation of Digital Asset Management

I dette dokumentet beskriver vi 7 kritiske faktorer som er viktig for implementeringen av DAM og et DAM system.

Vår erfaring

Implementering av et DAM system er mer enn å installere nytt software. Det kreves mer enn et system for å oppnå dine mål.

Suksesskriterier:

  1. Hvorfor
  2. Prosjektgruppe
  3. Faktisk data
  4. Opplæring
  5. Før systemet
  6. Ingen tilpasning
  7. Stegvis implementering
Denne publikasjonen er kun tilgjenglig på engelsk.