Strukturer din Digital Asset Management data.

Å få filer inn i din Digital Asset Management (DAM) løsning er den enkle delen. Den virkelige verdien i en DAM er hvor enkelt det er å søke opp, finne og bruke filer som ligger der.

Formålet med dette dokumentet

Å strukturere dine digitale filer korrekt i ditt digital asset managment (DAM) system er essensielt. Hvis du mislykkes i å organisere dine filer logisk for dine brukere, forsvinner mye av hensikten med å ta i bruk et digital asset management system. Dette dokumentet gir deg noen knagger i hvordan du kan planlegge og strukturere dine DAM løsning for å påse at dine filer kan bli funnet, søkt på og tas i bruk.
By Fredrik Davidsson