Tiden för massutskick av e-post är förbi. Mottagare och prenumeranter vill istället ha riktade och relevanta meddelanden i linje med deras behov och intressen.

Tiden för massutskick av e-post är förbi. Mottagare och prenumeranter vill istället ha riktade och relevanta meddelanden i linje med deras behov och intressen.

E-post är fortfarande en av de mest effektiva marknadsföringsmetoderna för att få ditt företag att växa. Med Campaign Manager har du alla funktioner du behöver för att skapa och skicka professionella e-postkampanjer, skräddarsydda efter ditt varumärke.

Men tiden för rena massutskick är förbi. Mottagare och prenumeranter vill istället ha riktade och relevanta meddelanden i linje med deras behov och intressen. Vi har förenklat för dig genom att införa ett helt nytt sätt att segmentera din kommunikation baserad på kontaktuppgifter. Läs vidare för att se hur du kan använda segmentering för att rikta kommunikation till dina kontakter baserat på deras plats, kön, titel eller någon annan parameter. Du kan också lära dig mer om e-postmarknadsföring här.

Personifiera ditt erbjudande

Använd det nya villkorsfältet för att skapa segment baserade på alla dina kontaktuppgifter. Du kan skapa segment baserade på alla kontaktuppgifter du har importerat eller synkroniserat från ditt CRM-system. Exempel ett meddelande riktat endast till kvinnor med adress i London.

 

Utnyttja enkäter och evenemang för ännu mer kraftfull segmentering

Genom att kombinera villkor från dina kontaktdata med svar från enkäter eller deltagande vid evenemang, så har du har ett kraftfullt verktyg för att nå rätt kontakt med rätt information.