(Stockholm, 22.12.15) BrandMaster AS, ett ledande programvaru- och konsultföretag inom MRM (Marketing Resource Management) och Brand Management har förvärvat Gothia Adb AB. Gothia är ett konsultföretag med några av Nordens mest efterfrågade experter inom effektivisering av arbetsflöden för Marketing och Publishing.

BrandMaster_acquires_Gothia_Gunnar_Larsen_Roger_Jonsson

– BrandMaster har länge arbetat för att bli den främsta aktören inom Marketing Resource Management på den nordiska marknaden. Fler och fler företag söker vägar för att nå öppenhet och kontroll på sina marknadsföringsaktiviteter. Marknadsförare har, genom att gömma sig bakom det faktum att de är kreatörer, kunnat arbeta utan att behöva bevisa värdet av sitt arbete. MRM ger lokala marknadsförare den nödvändiga friheten utan att de behöver kompromissa med de övergripande strategierna och varumärkesriktlinjerna, säger Gunnar Larsen, CEO BrandMaster AS.

Experter inom arbetsflöden för Marketing och Publishing

From left: Christer Lorichs (Gothia), Jörgen Stock (Gothia), Gunnar Larsen (BrandMaster), Roger Jansson (Gothia) and Ola Norrman (BrandMaster). Gothia will operate under the name BrandMaster AB a fully owned subsidiary of BrandMaster AS.

Från vänster: Christer Lorichs (Gothia), Jörgen Stock (Gothia), Gunnar Larsen (BrandMaster), Roger Jansson (Gothia) och Ola Norrman (BrandMaster). Gothia kommer att verka under namnet BrandMaster AB, ett helägt dotterbolag till BrandMaster AS.

Gothia startades 1988 i Linköping, och har idag 11 anställda fördelade mellan kontoren i Linköping och Stockholm. De är experter inom marketing- och publishing-relaterade arbetsflöden, och är mycket erfarna inom områden som lean management, processutveckling och förändringsledning. De har långvariga relationer med ledande mediahus som Bonnier och Stampen och företag som Saab AB, ICA och SSAB. De är också certifierade partners, och kanske de främsta experterna i Norden på Digital Asset Management-lösningen Canto Cumulus.

– Gothia är ett intressant företag för oss eftersom de redan har erfarenhet inom Marketing Resource Management och har insett behovet av bättre arbetsflöden och verktyg inom marknadsföring och ledning, säger Gunnar Larsen, CEO BrandMaster AS.

Betydande expansion på den svenska marknaden

BrandMaster har fram till nu varit en relativt liten spelare på den svenska marknaden, men har ändå kunnat hjälpa flera av Sveriges högst värderade varumärken som ICA, Systembolaget och SL. I och med förvärvet av Gothia mer än fyrdubblas det svenska teamet och tillförs också värdefull kompetens inom Publishing, Marketing och Digital Asset Management. Den svenska marknaden, som förmodas vara fem gånger så stor som den norska, är strategiskt viktig för BrandMaster.

– I och med BrandMasters förvärv har vi nu alla de verktyg och kompetenser som behövs för att kunna leverera marknadsavdelningens motsvarighet till ERP-systemet – allt i ett starkt företag, säger Roger Jonsson, VD på Gothia.

Gothia kommer att verka under namnet BrandMaster AB – ett helägt dotterbolag till BrandMaster AS. Företaget kommer utgå från Gothias kontor på Kungsgatan 55 i centrala Stockholm samt från Linköping. Roger Jonsson kommer att ansvara för den svenska verksamheten.

– Med odiskutabel områdesexpertis, global räckvidd och marknadsledande och heltäckande marknadsföringsverktyg, är det nya BrandMaster perfekt positionerat att leverera best-of-breed programvara för lokala så väl som internationella företag.

Slutförandet av det här förvärvet är ett betydelsefullt steg framåt och gör det möjligt för oss att verkställa vår långsiktiga vision att skapa mervärde till våra kunder genom att vara både en operativ och drivande partner, säger Gunnar Larsen, CEO BrandMaster AS.

För mer information vänligen kontakta:

Gunnar Larsen
VD BrandMaster AS
gunnar@brandmaster.com
+47 95 16 84 78

Christer Lorichs
Partner Gothia Adb AB
christer.lorichs@gothia.se
+46 73 914 40 02

 

BrandMaster erbjuder systemlösningar och tjänster för Brand Management och Marketing Resource Management. Brandmaster AS är representerat i över 45 länder med kunder som TeliaSonera, Statoil, Mercedes-Benz, ICA och Scania.

Brandmaster MRM är en internetbaserad marknadsföringsplattform, utformad för att hjälpa dig att planera, samla, dela, anpassa och distribuera dina marknadsföringsmaterial i alla kanaler.