Sedan den 1 november har Media Solutions, tidigare en division av Teknograd AS och en DAM-lösningsleverantör, varit en del av BrandMaster AS.

Mediegalleri är en lösning byggd på DC-X av Digital Collections i Tyskland och har varit en del av Teknograd A/S erbjudande sedan 2002. DC-X är huvudsakligen inriktat på förlag och tidningar.

Dessutom har Mediegalleri paketerats och utvecklats för att tillgodose marknadsförings- och kommunikationsavdelningars behov av mediebanker.

Efterhand som Teknograd AS haft huvudfokus och utökat sina tjänster inom IT och datacenter, har man konstaterat att avdelningen Media Solutions inte ingår i företagets kärnverksamhet.

2016 insåg Teknograd att för att kunna möta kundbehoven måste man antingen utveckla avdelningen inom Teknograd eller leta efter en ny partner.

Efter en grundlig utvärdering tillsammans med BrandMaster-teamet förvärvades divisionen Media Solutions och tjänster från och med 1 november. BrandMaster tog också över kontraktet med Digital Collections och kunde välkomna två nya medarbetare till sitt team, Peder Godvik och Fredrik Davidsson.

Teknograd har letat efter utvecklingsmöjligheter för Mediegalleri för att möta marknadens krav och behov. När vi träffade BrandMaster insåg vi snart att de matchade oss väl med sina värderingar och erbjudanden till marknaden.

Vi såg möjligheter som vi visste skulle gynna vår kundbas och vi såg möjligheten att gå bli del av en professionell miljö som fokuserade på samma lösningar och funktioner som vi och som dessutom hade tagit det här längre.

Peder Godvik

Product Manager, Mediegalleri & DC-X, BrandMaster AS

Business as usual

Teknograd har gjort ett fantastiskt jobb med att arbeta upp en omfattande kundportfölj. Kunderna för DC-X-lösningen finns i tidningsindustrin. Mediagalleri har sina kunder bland marknadsförings- och kommunikationsavdelningar som använder Mediegalleri som din DAM-lösning.

Varumärken som Sapa, Sport1 Group, Yara International, Europris, Coca Cola Enterprises Norge, Isola, Kygo Life, Verdens Gang, Schibsted Norge, Adresseavisen, Aftenposten och Computerworld är kunder som vi är stolta över att nu ha med i BrandMaster AS.

Alla kunder kommer att uppleva ”business as usual” och det kommer inga signifikanta förändringar. Det är viktigt att Mediegalleri-teamet behåller samma kundservice och nivå.

För dessa kunder är det dock enbart positivt att Mediegalleri nu är en del av BrandMaster eftersom de kan komma åt ytterligare produktalternativ om det är önskvärt och Mediegalleri-teamet har skickliga proffs som hjälper sina kunder att expandera och utveckla lösningen vidare.

Stor potential

Förvärvet av Mediegalleri ger värdefulla tillgångar och erfarenheter till BrandMaster och vice versa och möjligheterna att utveckla Mediegalleri och DC-X-kunderna har stor potential.

Mediegalleri är nu en del av en utvecklingsmiljö och expertis som hjälper till att utveckla det som redan finns där. Återkopplingen från kunderna har varit positiv och de ser också framtida potential och fördelar i den nya strukturen.

BrandMaster såg stor potential i Mediegalleri och DC-X med produktsynergier och professionell kompetens hos de anställda. Genom att integrera dessa två viktiga bitar i BrandMaster växer vår kundportfölj, men än viktigare är att förvärva viktig erfarenhet och kunskap som kommer att vara värdefulla tillgångar för BrandMasters framtid. Dessutom har vi nu kommit in i en helt ny industri med DC-X-lösningen som en viktig leverantör av lösningar för mediahusen.

Gunnar Larsen

CEO, BrandMaster AS

Med två veckor i den nya organisationen arbetar Peder (Produktchef, Mediegalleri & DC-X) från BrandMasters huvudkontor i Oslo och Fredrik (Senior Consultant) är baserad i Trelleborg. Deras fokus i närtid är att arbeta på som vanligt och fortsätta att möta kundernas förväntningar på leverans och support.