BrandMaster är en av föredragshållarna vid DAM Helsinki 2016, en endagskonferens fokuserad på digital asset management och moderna sätt att hantera och använda digitala tillgångar.

Gör arbetet enklare och effektivare

DAM Helsinki 2016 vänder sig till både befintliga DAM användare och företag som funderar på att investera i ett DAM-system. De kommer att få se verkliga exempel på fördelarna med att implementera en DAM-strategi med central lagring av allt marknadsföringsmaterial och alla bilder. Dessutom visas hur det kan hjälpa till att effektivisera Brand Management och det dagliga marknadsföringsarbetet.

Årets konferens kommer att innehålla fallstudier från företag som Nationalmuseet i Danmark, Ålandsbanken , ICA, Finnair, IKH och BoConcept.  Dessutom ges insiktsfulla presentationer på teman som «bemästra varumärkesprocessen» och «hur ny teknik ändrar vår värld» .

Bemästra hanteringen av varumärket

BrandMaster kommer att föreläsa i ämnet “Brand Management” och dela med oss av vår kompetens. Föreläsningen kommer att ingående visa hur man behärskar Brand Management processen och hur företag och organisationer kan använda digital asset management som grund för att hålla varumärket konsekvent på alla nivåer, marknader och kanaler.

– I BrandMaster brinner vi för Brand Management. Vi hjälper våra kunder att ta kontroll över sitt varumärke i en flerkanalsmarknadsföring som ständigt växer i komplexitet. För att uppnå en genomgående konsekvent hantering av varumärket, måste rätt marknadsföringstillgångar göras tillgängliga i rätt tid, i rätt kanaler. Och DAM – Digital Asset Management – är grunden för denna process, säger Ola Norrman, Global Account Manager på BrandMaster.

Du kan läsa mer om evenemanget och beställa biljetter på http://www.helsinkidam.com

Vi ser fram emot att träffa dig på DAM Helsinki 2016, 23. november i Helsingfors, Finland!