Telia lanserar sitt nya varumärke med BrandMaster MRM

Telia lanserar sitt nya varumärke med BrandMaster MRM

Under 2016 genomför Telia en omprofilering av flera av sina marknadsområden med en ny design och nytt varumärkeslöfte. De olika länderna förses med nya filer och riktlinjer via Telia BrandHub, som är baserad på teknik från BrandMaster. Att bli en mer enhetlig grupp...
Norengros väljer BrandMaster MRM som sitt marknadsföringssystem.

Norengros väljer BrandMaster MRM som sitt marknadsföringssystem.

Vi är stolta över att Norengros har valt BrandMaster MRM som sitt marknadsföringssystem. Norengros är Norges största leverantör av förbrukningsvaror till den privata och offentliga sektorn. Norengros är en landsomfattande kedja som består av 13 lokalt ägda företag, 37...
Fackförbundet ST väljer BrandMaster MRM

Fackförbundet ST väljer BrandMaster MRM

Vi har glädjen att välkomna Fackförbundet ST som ny kund! Fackförbundet ST är det största fackförbundet för statligt anställda i Sverige med 90 000 medlemmar. Dessa arbetar inom statliga myndigheter, företag med statlig verksamhet, universitet, högskolor och andra...