Norengros väljer BrandMaster MRM som sitt marknadsföringssystem.

Norengros väljer BrandMaster MRM som sitt marknadsföringssystem.

Vi är stolta över att Norengros har valt BrandMaster MRM som sitt marknadsföringssystem. Norengros är Norges största leverantör av förbrukningsvaror till den privata och offentliga sektorn. Norengros är en landsomfattande kedja som består av 13 lokalt ägda företag, 37...
Fackförbundet ST väljer BrandMaster MRM

Fackförbundet ST väljer BrandMaster MRM

Vi har glädjen att välkomna Fackförbundet ST som ny kund! Fackförbundet ST är det största fackförbundet för statligt anställda i Sverige med 90 000 medlemmar. Dessa arbetar inom statliga myndigheter, företag med statlig verksamhet, universitet, högskolor och andra...
Sponsrar Marknadsföringskonferensen 2015

Sponsrar Marknadsföringskonferensen 2015

BrandMaster vill belysa vikten av MRM (Marketing Resource Management) och kommer att vara huvudsponsor för Marknadsföringskonferensen 2015. Marknadsföringskonferensen 2015 Marknadsföringskonferensen anordnas av Confex och skapades för att ge dig en inblick i kommande...