Det var ett verkligt nöje att delta i förra veckans Canto DAM Summit Europe 2016 – en konferens för digital asset management – i Berlin. Som en Platinumsponsor var det viktigt för oss att diskutera varumärkesprocessen – Brand Management – och hur viktig roll DAM spelar I sammanhanget.

Många års erfarenhet av att arbeta med kunder inom Brand Management har övertygat mig om att “Multi-layer” och “Multi-channel” är de viktigaste utmaningarna att hantera.

Multilayer

Multilayer avser den organisatoriska strukturen I företaget där riktlinjerna för varumärket definieras på den översta nivån, medan huvuddelen av kommunikationen mot marknden sker längre ner i organisationen, eller genom partners. Utmaningen blir då att bibehålla profilen hela vägen ut till kund.

Multichannel

Multichannel är de kommunikationskanaler som bär varumärkets budskap. Vi har sett en enorm ökning av antalet kanaler och därmed ökar kravet på varianter av de olia filer som sk levereas till varje kanal. Ett bra DAM-systm kan hantera detta.

Att genomföra varumärkeskommunikationen genom en flerskiktad organisation och ut till marknaden genom flera kanaler är vad som gör Brand Management så komplicerat.
När det gäller att hitta förbättringsåtgärder för Brand Management brukar vi använda en enkel trestegsmodell:

Riktlinjer

Börja med att berätta varumärkets historia, inspirera med goda exempel och förklara hur du ska göra, och inte göra, när du kommunicerar varumärket.

Tillgångar/material

Säkra att att de utvalda varumärkesbärande filerna finns enkelt tillgängliga i alla versioner som krävs. Vart finns de? Är det självklart och enkelt att söka fram dem? Går de att anpassa efter olika behov och kanaler via DAM-systemet?

Genomförande

Hjälpa användarna att kommunicerar varumärket korrekt. För icke-professionella användare föreslår vi alla former av mallar – Webb mallar, Office-mallar, e-post nyhetsbrev mallar etc.

Tänk “Gör-det-själv” och låt användarna själva skapa och beställa så mycket som möjligt via företagets MRM-system.

Kommunicera dina kampanjer och låt lokala användare att skapa sina egna versioner. Förenkla för partners genom att tillhandahålla mallar där de enkelt kan addera meddelanden, bilder och partneruppgifter. Minska arbetsbördan på inhouseavdelningen och öka samtidigt chansen att uppnå rätt kommunikation för varje lokal marknad.

Försök att mäta användning och prestanda genom hela processen – Vilka artiklar är de mest lästa? Vilka filer används mest och för vad? Vilka mallar ger mest nytta för verksamheten och för försäljningsarbetet? Kombinera även rapporteringsverktygen med online-undersökningar.

Lycka till!

– Ola Norrman

Här kan du se min presentation för paneldebatten ”DAM i Brand Management processen” och här hittar du introduktionsvideon till BrandMasters MRM-system. Genom en enkel integration får  Cumulus-användare extra moduler som gör det möjligt att hantera de utmaningar som Brand Management medför.

Ola Norrman

Ola Norrman

Global Account Manager/International Sales, Brandmaster AS

Ola Norrman har en magisterexamen i företagsekonomi och har många års erfarenhet inom marknadskommunikation från Xerox Corporation. Sedan 2007 har han arbetat med några av de största kundcasen inom DAM och Brand Management i Norden.

E: ola.norrman@brandmaster.com
M: (0)70 540 95 51