Vi har glädjen att välkomna Fackförbundet ST som ny kund!


Fackförbundet ST representeras från vänster av Anna Wickman, kommunikationschef, Karin Ahlgren, kommunikationsstrateg, David Falk, grafisk designer

Fackförbundet ST representeras från vänster av Anna Wickman, kommunikationschef, Karin Ahlgren, kommunikationsstrateg, David Falk, grafisk designer

Fackförbundet ST är det största fackförbundet för statligt anställda i Sverige med 90 000 medlemmar. Dessa arbetar inom statliga myndigheter, företag med statlig verksamhet, universitet, högskolor och andra statligt finansierade organisationer.

Fackförbundet ST kommer att använda hela BrandMasters MRM-system (Marknadsföring Resurshantering) och kommer att få en komplett lösning för planering, insamling, delning, anpassning och distribution av deras marknadsföring.

Fackförbundet ST:s nationsomfattande nätverk på 200 representanter kommer att få de verktyg de behöver för att förenkla och förbättra produktion och distribution av material till alla 90 000 medlemmar.

De kommer att ha en plats för allt marknadsföringsmaterial, bilder och dokument och de kommer att kunna beställa marknadsföringsmaterial och tjänster direkt i systemet. Detta kommer att resultera i kortare tid till marknaden och full kontroll över varumärkeskonsistens samtidigt som de får insyn i lokala marknadsföringsansträngningar inom hela organisationen.

Vi välkomnar Fackförbundet ST som kund och ser fram emot ett långvarigt samarbete!