Vi är stolta över att Fremskrittspartiet (FrP) valde BrandMaster som leverantör av deras MRM-lösning..

FrP förbereder sig för framtida valkampanjer med hjälp av BrandMaster MRM.
FrP valde BrandMaster för att göra det lättare att sprida valkampanjsmaterial för de lokala och regionala organisationerna. BrandMaster ger oss en användarvänlig plattform som garanterar att alla som har rätt att skapa material med FrPs logotyp gör på rätt sätt och i linje med vår grafiska profil. Det gör det lättare att genomföra en bra valkampanj över hela landet. Vi ser fram emot att använda BrandMaster och har höga förväntningar på resultatet – Fredrik Färber, Secretary General, Fremskrittspartiet

Korrekt grafisk profil och enhetligt budskap

FrP har valt att använda BrandMasters applikationer Brand Center, Media Bank och Template Technology. Brand Center är en CMS-baserad applikation som samlar och presenterar allt innehåll från de olika applikationerna; Template Technology och Media Bank. Tillsammans fungerar detta som en online dynamisk profilguide. Således kan FrP centralt samla och dela allt nödvändigt innehåll med alla användare på ett användarvänligt och enkelt sätt. Här kan alla användare ladda ner till exempel redan godkända och giltiga bilder, logotyper eller valkampanjmaterial. Dessutom har de också möjlighet att anpassa material till lokala behov utan att äventyra FrPs grafiska profil. Vidare använder FrP Brand Center som en kommunikationskanal där de presenterar de senaste nyheterna i samband med marknadsföring och kommunikation. Med hjälp av BrandMaster kommer FrP nu att ha total kontroll över sitt varumärke och kommunikation. Ett bra och centralt arkiv för allt kommer att minska efterfrågan på lokala anpassningar, vilket kommer att minska användningen av föråldrat eller obehörigt material och minimera risken för att det politiska budskapet försämras ute i distrikten. Således kan de lokala partierna och alla volontärer spendera sin tid på mervärdeaktiviteter som främjar FrPs politik över hela landet.

Om Fremskrittspartiet

FrP är ett av Norges största politiska partier och grundades 1973 av Anders Lange. Han bildade sitt parti för en kraftig minskning av skatter, avgifter och offentlig inblandning. Fremskrittspartiet har sedan det startades haft stor betydelse för norska politiken, och politikens utveckling följer partiets historia. Partiets ordförande genom 28 år, Carl I. Hagen, var central för den norska politiken sedan han började 1978 fram tills Siv Jensen blev partiets nya ordförande 2006. Under 2013 tillträde Fremskrittspartiet för första gången sedan etableringen, regeringensmakten i en borgerlig minoritetsregering tillsammans med Høyre, med stöd av Venstre och Kristelig Folkeparti. 2018 sitter de fortfarande i regering efter omval 2017. › Fremskrittspartiet.no