Vi är stolta över att kunna meddela att Høyre har valt BrandMasters marknadsföringssystem (MRM)


Høyre velger BrandMaster MRM markedssystem


Vill tänka annorlunda inför valet 2017

customer_høyreHøyre är ett norskt, traditionellt konservativt parti som bildades 1884. Erna Solberg har varit partiledare sedan 2004 och har varit Norges stadsminister sedan 2013 med en parlamentär grupp bestående av 48 representanter. Nationsomfattande Høyre består av 19 länsorganisationer och 421 lokala avdelningar på kommunnivå.

2017 påbörjar Høyre en ny valkampanj med mycket marknadsföringsmaterial att koordinera och färdigställa. Høyre har använt ett egenutvecklad marknadsföringssystem sedan 2011. Nu vill de utöka funktionerna och ersätta detta system med ett färdigt system för hantering av marknadsföringsresurser (MRM-system).

Dag Terje Solvang, Markeds- og kampanjesjef Høyre

Dag Terje Solvang, marknadsförings- och kampanjchef, Høyre

– Vi såg tidigt potentialen med ett marknadsföringssystem, men upplevde svårigheter med att utveckla vårt eget system när det finns bättre system på marknaden. Det krävdes för mycket tid och resurser för att utveckla det och det var för svårt att använda för användarna. Vi beslutade att tänka annorlunda inför valet 2017 säger Høyres marknadsförings- och kampanjchef Dag Terje Solvang.

– Detta är en trend vi har sett på marknaden under en tid, säger BrandMaster AS VD Gunnar Larsen. Företag och reklambyråer går ifrån egenutvecklade lösningar till förmån för färdiga hanteringslösningar för marknadsföringsresurser. Med allt marknadsföringsrelaterat material på ett ställe kan processer som planering, informationsflöde, skapande och distribution av material optimeras. Detta ger omedelbara fördelar.

Lokal anpassning – full kontroll över varumärket

BrandMaster kommer att användas inför parlamentsvalet där en stor del av marknadsföringsmaterialet produceras centralt. Materialet kommer sedan att tas över lokalt där det justeras och anpassas efter lokala behov. Detta kommer nu att vara möjligt utan att kompromettera varumärket.

– Vi vill göra processen enklare för anställda och volontärer under valet, men samtidigt säkra en konsekvent varumärkning, säger Dag Terje Solvang. Genom att erbjuda verktyg som är enkla och ger användaren inspiration, genom att visa vad andra delar av organisationen gör, kommer alla enkelt att kunna skapa nytt material utan att kompromettera vårt varumärke.

En komplett hanteringslösning för marknadsföringsmaterial

Høyre kommer bl.a. att använda BrandMasters MRM-marknadsföringssystem för att förvara och hantera bilder, presentationer och annat marknadsföringsmaterial i Mediabanken (DAM), få enkel beställning av profil- och marknadsföringsmaterial genom Marknadsföringsshopen och använda BrandMasters intuitiva mallteknologi för att skapa och anpassa annonser, broschyrer, banderoller, rollups och annat marknadsföringsmaterial.

– När vi startade den här processen trodde vi att vi letade efter en lösning för distribution av marknadsföringsmaterial. BrandMaster kommer att ge så mycket mer och kommer att vara ett dagligt redskap för hela organisationen. När vi börjar använda systemet vill vi anpassa organisationen internt för att utnyttja systemet fullt ut. BrandMaster kommer att ersätta en rad olika system som vi använder idag och kommer att göra arbetet mycket enklare för oss!

Høyre kommer att börja använda systemet internt, men när övergången till 2017 närmar sig kommer fler än 400 interna och externa resurser att få tillgång till det.

Vi välkomnar Høyre som kund och ser fram emot ett spännande samarbete framöver!