Gratis Whitepaper

7 factors for successful implementation of DAM
 

 

Ladda ner Whitepaper

Lär keyfactors att fokusera på när du implementerar DAM och ett DAM-system och undvika många av de vanligaste fallgroparna.

I det här dokumentet beskriver vi 7 faktorer som är avgörande för ett framgångsrikt genomförande av ett DAM-system. Dessa 7 framgångsfaktorer är oberoende av vilket DAM-system som ska genomföras.

Denna publikation är för alla som;

  1. Tänker, eller har börjat, implementera ett DAM-system.
  2. Har implementerat ett DAM-system, men tycker inte att det är helt vad de förväntade sig.

Om du tar de 7 kritiska framgångsfaktorerna som beskrivs här beaktar du en smidigare implementering, en enklare lösning och – viktigast av allt – ett framgångsrikt resultat.

Våra resurser är skyddade. För att få tillgång till och ladda ner våra resurser måste du skicka in ett formulär. När du skickar in det här formuläret godkänner du vår Privacy Policy som beskrivs i denna webbsida.