Employer Brand Management

Code of Conduct

Skapa företagsvärden som återspeglar ditt varumärke

Employer Brand Management

Code of Conduct

Skapa företagsvärden som återspeglar ditt varumärke

Brand Management lösning
Brand Management lösning

Utbilda dina medarbetare med employer branding

Skapa uppförandekoder online med Brand Center och utbilda dina medarbetare så att de blir ditt varumärkes ambassadörer. Definiera och fastställ företagsvärden som är positiva för ditt varumärkes värden och identitet och säkerställ att dina medarbetare förstår din organisation och ditt varumärke för positiv extern kommunikation.

Fördelar

Enhetlig kommunikation

Kommunicera med samma meddelanden om dina märkesvaror till alla på alla språk.

Alltid uppdaterad

Undvik missförstånd med uppdaterade uppförandekoder.

Alltid tillgänglig

Minska e-postförfrågningarna och utmaningarna med olika tidszoner. Användarna har alltid åtkomst.

Skräddarsydd design

Anpassa din Brand Center-design till riktlinjerna för ditt eget varumärke.

Involvera dina medarbetare

Tillhandahåll värdefull information. Nöjda medarbetare påverkar effektivitet och produktivitet positivt.

Flerspråkig

Skapa en flerspråkig portal för din bekvämlighet.

Arbeta smartare

Uppdatera din DAM snabbt och enkelt och kommunicera ändringar effektivt.

Åtkomstkontroll

Hantera åtkomstnivåer för medarbetare, byråer och allmänhet.

Synergier

Uppnå varumärkessynergier genom att strömlinjeforma mänskliga strategier med varumärkesstrategier.

Integrera

Ge din webbutik liv genom att integrera möjligheter från andra BrandMaster-applikationer.

Employer Brand Management Lösningar

Employer branding

Involvera medarbetarna i ditt varumärke och gör dem till värdefulla ambassadörer för märket.

Intern kommunikation

Skapa integritet bland dina medarbetare genom enhetlig kommunikation.

Medarbetarundersökningar

Utför interna undersökningar, se svaren i realtid och genomför analyser och utvärderingar, allt i en lösning.

Intern event hantering

Planera och koordinera dina interna evenemang online för enkel koordinering och arbetsflöde.

Rekryteringsannonser

Skapa enkelt korrekt märkesanpassade rekryteringsannonser utan att involvera designer.

Bildegalleri av anställda

Samla bilder och videor från interna evenemang och dela från en gemensam digital asset management plattform.

Personalutrustning

Gör nödvändig utrustning för medarbetarna tillgänglig i en online-butik med självbetjäning.