Employer Brand Management

Employer branding

Stärk din organisation med en stark medarbetaridentitet

Employer Brand Management

Employer branding

Stärk din organisation med en stark medarbetaridentitet

Brand Management lösning
Brand Management lösning

Förena dina anställda och ditt varumärke

Skapa unika medarbetarvärdesförslag (EVP, Employee Value Proposition) och få fördelar när det gäller att attrahera de rätta medarbetarna som kan bidra till din tillväxt och dina framtida mål.

Med vårt Brand Center kan du ansluta din människostrategi och human resource-policy till ditt företags varumärkesstrategi, skapa ett kraftfullt verktyg för stark medarbetaridentitet och göra dina medarbetare till ditt varumärkes ambassadörer.

Fördelar

Rekryteringsfördelar

Attrahera de rätta kandidaterna genom att skapa ett starkt och konsekvent varumärke.

Styrkeposition

Ett starkt varumärke gör dig attraktiv och önskvärd bland möjliga rekryterare.

Synergier

Uppnå varumärkessynergier genom att strömlinjeforma mänskliga strategier med varumärkesstrategier.

Alltid tillgänglig

Minska e-postförfrågningarna och utmaningarna med olika tidszoner. Användarna har alltid åtkomst.

Alltid uppdaterad

Undvik missförstånd och användning av omodernt material med en uppdaterad webbutik.

Enhetlig kommunikation

Kommunicera med samma meddelanden om dina märkesvaror till alla på alla språk.

Skräddarsydd design

Anpassa din Brand Center-design till dina egna riktlinjer för ditt varumärke.

Integrera

Ge din webbutik liv genom att integrera möjligheter från andra BrandMaster-moduler.

Lättförståelig

Tydliga användargränssnitt leder dina användare genom att säkerställa att de hittar och beställer de varor de vill ha.

Employer Brand Management lösningar

Code Of Conduct

Säkerställ att dina medarbetare känner till reglerna om uppförande och agerande som gäller för medarbetare i ditt företag.

Intern kommunikation

Skapa integritet bland dina medarbetare genom enhetlig kommunikation.

Medarbetarundersökningar

Utför interna undersökningar, se svaren i realtid och genomför analyser och utvärderingar, allt i en lösning.

Intern event hantering

Planera och koordinera dina interna evenemang online för enkel koordinering och arbetsflöde.

Rekryteringsannonser

Skapa enkelt korrekt märkesanpassade rekryteringsannonser utan att involvera designer.

Bildgalleri av anställda

Samla bilder och videor från interna evenemang och dela från en gemensam digital asset management plattform.

Personalutrustning

Gör nödvändig utrustning för medarbetarna tillgänglig i en online-butik med självbetjäning.