Employer Brand Management

Intern evenemangshantering

Koordinera och hantera bekvämt online-evenemang

Employer Brand Management

Intern evenemangshantering

Koordinera och hantera bekvämt online-evenemang

Brand Management lösning
Brand Management lösning

Stärk den interna evenemangshanteringen

För in automatisering i din evenemangsplanering för effektivitet och strukturerad planering med Campaign Manager. Planera och koordinera med precision och bli en professionell evenemangskoordinator. Hantera interna evenemang från ditt skrivbord, tilldela aktiviteter till lokala utförare med fullständig kontroll.

Fördelar

Budget- och utgiftskontroll

Kontrollera din aktivitetsbudget, se exakt hur mycket som går åt, hur mycket som finns kvar och om din aktivitet ligger över budget.

Biljett erbjudande

Erbjuda evenemangsbiljetter genom att ansluta ditt evenemang till webbutiken.

Villkorad kommunikation

Skicka information baserad på kontaktdata eller svar från individer för skräddarsydda meddelanden.

Personlig kommunikation

Slå ihop data med din kommunikation och skapa personliga meddelanden till dina svarspersoner.

Period-taggar

Definiera speciella eller viktiga perioder under ett kalenderår och gör dessa perioder permanenta.

Exportera till CRM

Exportera statistik om vilka som deltog, deras svar eller önskningar och mer.

Färgade taggar

Organisera dina aktiviteter med färgade taggar för användarvänlig och tydlig användbarhet.

Aktivitetsmall

Organisera dina evenemang med färdiga aktivitetsmallar för e-post, hemsidor, registreringar, undersökningar etc. och allokera justeringar lokalt.

Alltid uppdaterad

Undvik missförstånd och användning av omodernt material med en uppdaterad evenemangskalender.

Alltid tillgänglig

Minska e-postförfrågningarna och utmaningarna med olika tidszoner. Användarna har alltid åtkomst.

Enhetlig kommunikation

Kommunicera med samma meddelanden om dina märkesvaror till alla på alla språk.

Tillgångskontroll

Hantera tillgångsnivåer för medarbetare, byråer och allmänhet.

Effektiv delning

Dela enkelt din evenemangskalender. Med avancerad delningsfunktion blir det enkelt att dela tillgångar.

Realtidsprestationer

Få djupgående insikter i dina prestationer i realtid och ligg före tidsschemat.

Schemaläggning

Detaljerad kalendervy ger en fullständig sammanfattning av ditt märkeslanseringsprogram.

Effektiv planering

Planera och organisera tvärs över din organisation och säkerställ att det inte blir överlappningar i din evenemangsplanering.

Nå din publik

Nå din publik med precision och se effekterna av det du gör medan det händer.

Integrera

Ge din webbutik liv genom att integrera möjligheter från andra BrandMaster-moduler.

Öppet evenemang

Skapa evenemang och gör dem tillgängliga för alla med öppna URL:er.

Slutet evenemang

Skapa evenemang endast för specifika gäster och inbjud dem via e-post och ett svarsformulär med alternativen ja/nej.

Undersökning

Utvärdera dina evenemang med färdiga undersökningar och få djupgående kunskaper om det du gör.

Employer Brand Management Lösningar

Code Of Conduct

Säkerställ att dina medarbetare känner till reglerna om uppförande och agerande som gäller för medarbetare i ditt företag.

Employer branding

Involvera medarbetarna i ditt varumärke och gör dem till värdefulla ambassadörer för märket.

Intern kommunikation

Skapa integritet bland dina medarbetare genom enhetlig kommunikation.

Medarbetarundersökningar

Utför interna undersökningar, se svaren i realtid och genomför analyser och utvärderingar, allt i en lösning.

Rekryteringsannonser

Skapa enkelt korrekt märkesanpassade rekryteringsannonser utan att involvera designer.

Bildgalleri av anställda

Samla bilder och videor från interna evenemang och dela från en gemensam digital asset management plattform.

Personalutrustning

Gör nödvändig utrustning för medarbetarna tillgänglig i en online-butik med självbetjäning.