| HR Management |

Medarbetarundersökningar med Campaign Manager
Medarbetarundersökningar med Campaign Manager

Medarbetarundersökningar

Utför interna undersökningar enkelt

Home | Lösningar | HR Management | Medarbetarundersökningar

Känn till vad dina medarbetare tycker om sin arbetsplats

Var säker på att du siktar mot målet med dina företagsvärden och varumärkesstrategier för medarbetarna med Campaign Manager.

Få värdefulla insikter om dina medarbetare, deras motivation och engagemang genom att göra undersökningar om medarbetarnöjdhet och ta reda på vad du ska sikta mot.

Fördelar

Villkorad uppföljning

Skapa e-postsvar baserade på svaren i frågeformuläret och skräddarsy din uppföljning till varje svarsperson.

Routing

Säkerställ att dina frågor är giltiga med planeringsfunktionalitet.

Frågetyper

Skapa undersökningar med flervals-, knapptrycknings-, matrisfrågor och mer.

Öppna eller slutna undersökningar

Skapa undersökningar som är tillgängliga för alla eller bjud in deltagare via e-post.

Färdiga mallar

Låt dina lokala team skapa undersökningar baserade på färdiga undersökningsmallar.

Online-diagram

Se dina undersökningsresultat med dynamiska online-diagram.

Exporterbara rapporter

Exportera resultaten till excel.

Realtidsprestationer

Få djupgående insikter i dina prestationer i realtid och ligg före tidsschemat.

Känn dina medarbetare

Ta reda på vad som motiverar dina medarbetare och skapa hälsosamma företagsvärden.

Tvåvägskommunikation

Lyssna och lär av dina medarbetare för att lära dig hur du skapar förbättringar.

Involvera dina medarbetare

Visa att du värdesätter dina medarbetares åsikter. Nöjda medarbetare påverkar effektivitet och produktivitet positivt.

Anonyma undersökningar

Skapa undersökningar med möjlighet till anonymitet eller med identifierbara svarspersoner.

Återanvänd

Tillåt dig själv och dina användare att återanvända mallar för effektivt och mindre tidskrävande arbetsflöde.

Schemaläggning

Detaljerad kalendervy ger en fullständig sammanfattning av lanseringsprogrammet för ditt varumärke.

Nå dina medarbetare

Nå dina medarbetare med precision och se effekterna av det du gör medan det händer.

Flexibel

Skräddarsy dina undersökningar efter dina behov och utför undersökningar med e-post, telefon eller SMS.

Flerspråkig

Campaign Manager stöder flera språk för din bekvämlighet.

Andra HR Management Lösningar

Code Of Conduct

Säkerställ att dina medarbetare känner till reglerna om uppförande och agerande som gäller för medarbetare i ditt företag.

› Läs mer

Employer branding

Involvera medarbetarna i ditt varumärke och gör dem till värdefulla ambassadörer för märket.

› Läs mer

Intern kommunikation

Skapa integritet bland dina medarbetare genom enhetlig kommunikation.

› Läs mer

Intern event hantering

Planera och koordinera dina interna evenemang online för enkel koordinering och arbetsflöde.

› Läs mer

Rekryteringsannonser

Skapa enkelt korrekt märkesanpassade rekryteringsannonser utan att involvera designer.

› Läs mer

Bildgalleri av anställda

Samla bilder och videor från interna evenemang och dela från en gemensam plattform.

› Läs mer

Personalutrustning

Gör nödvändig utrustning för medarbetarna tillgänglig i en online-butik med självbetjäning.

› Läs mer