Marketing Management

Marknadsföring i sociala medier

Skapa sociala medier tillgångar med online Template Technology

Marketing Management

Marknadsföring i sociala medier

Skapa sociala medier tillgångar med online Template Technology

Brand Management lösning
Brand Management lösning

Designa och dela dina sociala mediafiler

Säkra ditt varumärke och din närvaro i alla sociala medier. Gör det enkelt och smidigt för hela organisationen att själva kunna anpassa, skapa och distribuera material till sociala medier, dygnet runt. Se till att den centralt designade grafiken kan anpassas lokalt för alla sociala medier med hjälp av BrandMasters Template Technology och Media Bank. Målet är att alltid presentera ett enhetligt varumärke oavsett media och kanal.

Online design med marketing- och brand management lösning

Fördelar

Enkelt att använda

Ett tydligt användargränssnitt säkerställer designprocessen från början till slut.

Fördefinierade mallar

Låt dina lokala marknadsföringsteam göra inlägg i sociala medier med hjälp av fördefinierade mallar.

Alltid uppdaterad

Undvik att gammalt material används genom att alltid hålla mallarna uppdaterade.

Alltid tillgängligt

Minimera email-frågor och problem med tidsskillnader genom att göra allt material tillgängligt för alla användare, dygnet runt oavsett tidszon.

Behörighetsnivåer

Skapa olika behörighetsnivåer efter användarnas behov och rättigheter.

Licensrättigheter

Kontrollera tillgängligheten för de filer som har begränsad användning. Genom att lägga in datum stoppas utgånget material helt automatiskt.

Minska time-to-market

Dina användare behöver material snabbt och effektivt. Minimera mellanled och låt dem själva snabbt hitta rätt.

Minskade kostnader

Minska byråkostnader för småjobb. Låt användarna själva skapa det de behöver.

Byråsamarbete

Låt byråerna ladda ned och leverera tillbaka sina kreationer direkt i systemet.

WYSIWYG-redigering

När du skapar med hjälp av mallar ser du hela tiden ändringarna direkt i webbläsaren.

Frigör resurser

Minska onödig arbetsbelastning genom att låta verksamheten själva skapa lokalt material.

Allt på samma plats

Samla och strukturera ditt marknadsmaterial på en och samma plats.

Enkelt att hitta och enkelt att underhålla.

Marketing Management lösningar

Marknadskommunikation

Säkerställ enhetlig marknadskommunikation både internt och externt till alla målgrupper genom en central plats med Brand Center.

Marknadsföringskalender

Ta dina marknadsföringsaktiviteter online med Campaign Manager och få den fulla överblick du behöver, samtidigt som alla i din organisation känner till dina planer.

Campaign Management

Organisera och strukturera dina marknadsföringskampanjer online. Säkerställ att både du och din organisation vet vad som planeras och involvera andra efter behov.

Event hantering

Planera och koordinera dina evenemang online. Säkerställ lätt koordinering och överblick över alla evenemang som hålls i din organisation för effektiv evenemangshantering.

Undersökningar

Planera och utför marknadsundersökningar och få kunskap om marknaden och kunderna.

Dela marknadsmaterial

Dela och distribuera färdigt marknadsföringsmaterial för alla målgrupper på alla platser. Säkerställ att dina användare alltid har enkel tillgång till det material de behöver.

Skapa marknadsföringsmaterial

Gör ditt marknadsföringsmaterial tillgängligt för lokala justeringar och skapande, utan att din märkesidentitet och dina layout-regler går förlorade.

Online beställning

Anslut dina digitala tillgångar till Marketing Shop och skapa automatiserade och sömlösa processer för att trycka, beställa och distribuera dina tillgångar.