Vi är glada att välkomna Nemko Group, den världsomspännande institutionen för säkerhetstestning och godkännande av elektrisk utrustning, till BrandMaster.

Med BrandMaster såg Nemko möjligheten att förbättra sitt externa och interna kommunikationsflöde samt sin materialdistribution för att säkerställa ett enhetligt varumärke över hela världen. Och viktigast av allt, samla alla digitala tillgångar på ett ställe.

Damir Cvetojevic

Global Content Manager, Nemko Group

En ständig utmaning för marknadsförings- och kommunikationsavdelningar är distributionen av korrekt material samt att ha en välstrukturerad och etablerad plattform för alla digitala resurser.

Detta var också fallet med Nemko. Deras marknadsförings- och kommunikationsavdelning arbetade med en stor mängd material som spreds på olika servrar och mappar, vilket gjorde det svårt att hitta filer. Och om de hittades, hur skulle man veta om det var den senaste och godkända filen?

Konsekvensen blev att material istället skapades lokalt när det behövdes, eftersom det verkade mer effektivt. Detta fick till påföljd att varumärket inte presenterades korrekt och konsekvent genom hela verksamheten.

Med BrandMaster kommer Nemko nu att samla alla digitala tillgångar på ett ställe med hjälp av MediaBank. Där kommer att finnas varumärkessäkrade filer i form av godkända logotyper, noggrant utvalt bildmaterial och förberedda PowerPoint-presentationer. Dessutom tillgodoser Media Bank också behovet av färdiga urval för media som enkelt distribueras till rätt mottagare utan ytterligare arbete.

BrandMaster-lösningen kommer också att vara en central ingång för både extern och intern kommunikation, vilket innebär att både varumärkes-, marknadsförings- och kommunikationsprocesser för hela organisationen centraliseras.

Behovet av lokalt anpassat material är stor, så högsta prioritet för Nemko är att förenkla arbetet och minska tiden för att lokalanpassa material samt att undvika lokala versioner som inte följer varumärkets riktlinjer. Med BrandMaster tar man kontroll över varumärket och garanterar fullständig konsistens och korrekt användning av allt material överallt i världen.

Framtiden med BrandMaster

Verksamheten kommer enkelt att kunna dra nytta av ett välstrukturerat och lättillgängligt material. Man kommer också stegvis att lära sig utnyttja BrandMaster-plattformens möjligheter till kommunikation. När verksamheten inser potentialen och möjligheterna i systemet kommer nya behov och önskemål. BrandMaster-lösningen är utbyggbar och redo att växa med Nemkos framtida behov.

Om Nemko

Nemko Group är den världsomspännande institutionen för obligatorisk säkerhetstestning och nationellt godkännande av elektrisk utrustning och är en ledande leverantör av internationella certifikat för elektrisk / elektronisk utrustning.

Deras huvudkontor ligger i Oslo. Dotterbolag och partners finns på mer än 20 platser i 12 länder. Totalt har Nemko mer än 450 anställda över hela världen.

Nemko ansvarar för att deras kunder uppfyller kraven var som helst i världen. Deras tjänster omfattar pre-compliance, internationella godkännanden, produkt- och systemcertifiering samt produkttestning.