nff_new_customerBrandMaster har nöjet att välkomna Norges fotbollsförbund (NFF) som ny kund.


Norges fotbollsförbund (NFF) är det största enskilda idrottsförbundet i Norge. NFF organiserar evenemang över hela Norge under hela året – både höga ligor och barnfotboll.

Utmaning

NFF ville ha ett flexibelt system som gjorde det enkelt att skapa och distribuera marknadsföringsmaterial. Materialet behövde anpassas till lokala behov utan att påverka varumärket.

Lösning

Genom att använda vår MRM-lösning (hantering av marknadsföringsresurser) har både NFF, fotbollsklubbarna och organisatörerna ett gemensamt system där de kan hitta marknadsföringsmaterial och anpassa material från mallar. T.ex. diplom, inbjudningar, posters och reklam. Med vår Mediabank (DAM) finns varje bild, video och allt marknadsföringsmaterial på en plats och med vår intuitiva WYSIWYG (det du ser är det du får) mallredigerare har de nu en flexibel lösning för alla användare och tryggar samtidigt det övergripande utseendet- och känslan hos marknadsföringsmaterialet.

BrandMaster är stolt över att erbjuda en lösning som kommer att användas av fortbollsentusiaster över hela Norge! Vi ser fram emot ett spännande samarbete.


Norges fortbollsförbund (NFF)

  • Största enskilda idrotsförbundet i Norge.
  • 2000 fotbollsklubbar
  • 30 000 fotbollslag
  • 400 000 idrottsmän