Campaign Manager, vårt allt-i-ett-verktyg för att planera och genomföra marknadsföringskampanjer och evenemang, har fått en ny dimension – budget och utgifter.

Campaign Manager, vårt allt-i-ett-verktyg för att planera och genomföra marknadsföringskampanjer och evenemang, har fått en ny dimension – budget och utgifter. Förutom att planera och styra kampanjer och evenemang – får du nu även full kontroll över budget och utgifter.

Med den här nya möjligheten, kan alla hålla koll på budget och faktiska utgifter direkt på varje aktivitet. Både budget och utgifter är samlade på kampanjnivå så att du kan hålla koll på hur mycket du spenderar på hela kampanjen.

Enkelt lägga till nya utgiftsposter

Med den nya funktionen blir det enklare och roligare att genomföra marknadsföringsplanen med löpande budgetbevakning och utgiftskontroll. Du kan enkelt lägga till nya utgiftsposter till dina marknadsföringsaktiviteter och se budgeten uppdateras i realtid.

Se statistik och hålla koll på utgiftsnivån

En detaljerad vy ger dig full kontroll över budgeten och utgifterna på varje aktivitet. Du följer löpande hur stor andel av den totala budgeten du har kvar, eller om du har överskridit den. Du ser varje kostnadsslag och får en grafisk översikt över de olika posterna och hur mycket av budgeten som finns kvar. Det ger dig full kontroll genom varje steg i processen.

Full överblick med ackumulering av utgifterna på kampanjnivå

Alla Campaign Managers och Activity Managers kan bevaka utgiftsstatus jämfört med budget, på både aktivitets- och kampanjnivå. Eftersom allt ackumuleras på kampanjnivå så har du alltid kontroll på hela kampanjen. Du kan följa budget och kostnader för respektive marknad direkt i en överskådlig och snygg tidslinjevy. Hela eller delar av statistiken kan enkelt exporteras till Excel för fortsatt analys.

Skapa aktivitetsmall med fördefinierad budget

Aktivitetsmallar gör det enkelt att skapa varumärkessäkrade evenemang, enkäter, e-post och SMS utskick, eller någon annan marknadsaktivitet. Nu kan Campaign Managers skapa aktivitetsmallar med fördefinierad budget. Samma budget kommer att gälla för alla som använder samma mall. Du kan även skapa individuella aktivitetsmallar som innehåller specifika budgetar för olika användargrupper.