Template Technology

Självservicerade online-mallar för varumärkeskonsistens

Template Technology

Självservicerade online-mallar för varumärkeskonsistens

Online indesign templates with template technology
Online indesign templates with template technology
Brand Management med online mallteknologi

Självbetjäningsmallar för enkelt arbetsflöde och märkeskonsekvens

Att uppnå varumärkeskonsekvens samtidigt som du tillåter lokal anpassning och flexibilitet i designen skapar ofta avsevärda kostnader – om det inte hanteras av Template Technology. BrandMasters Template Technology erbjuder den perfekta balansen mellan central kontroll och lokal frihet, tillsammans med minskad time-to-market, agentkostnader och resurser för att stödja lokala krav. Vår unika Template Technology tillhandahåller lättanvända mallar som gör det möjligt för vem som helst i din organisation att anpassa, adaptera och skapa lokalt material inom vår självbetjäningslösning online. Dina mallar kan enkelt anslutas till alla våra övriga moduler för att säkerställa sömlös marknadsförings- och varumärkesautomatisering.

Egenskaper

skapa utskriftsmaterial med online mallar

Tryckmallar

Skapa sömlösa arbetsflöden och låt dina medarbetare och partner skapa önskat material online, med kraftfulla och flexibla web-to-print-mallar. Mallarna skapas direkt från Adobe Indesign-filer och du bestämmer vilka element som kan eller inte kan ändras av användarna. Inga färdigheter eller kunskaper i indesign krävs.

Designa dina annonser med onlinemallar

Annonsmallar

Skapa responsiva och flexibla webb-annons- och banner-mallar med animationer och övergångar. Anpassa dig till lokala krav utan att bryta med varumärkesidentiteten. Mallarna kan vara responsiva och skalas till olika storlekar och format, samtidigt som de ändå följer varumärkets riktlinjer.

Skapa e-postmallar för e-postmarknadsföring

E-postmallar

Skapa responsiva e-postmallar för marknadsföring via e-post. Tillåter flexibel layout med element som bilder, textrutor och knappar. Mallarna skapas i vår kampanjhanteringsmodul och låter dig kommunicera med dina önskade målgrupper med nyheter, inbjudningar, aktiviteter och mer.

Designa din SoMe-grafik med onlinemallar

SoMe mallar

Kommunicera optimerat och konsekvent  i alla sociala medier. Skapa mallar som enkelt kan anpassas till kanalval och efter organisationens behov av lokaliserad kommunikation. Fördefiniera format, filtyper och beskärningar och gör dina mallar redigerbara i BrandMasters Template Technology. Nedladdningsbara filer kan alla hitta i Media Bank.

Skapa webbaserade målsidor för dina marknadsaktiviteter

Mall för målsidor

Skapa mallar för evenemang och marknadsföringsaktiviteter och presentera din information i en hemsida för varumärket. Mallarna skapas i vår modul Campaign Manager, som låter dig skapa responsiva hemsidor optimerade för datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

Design händelsemallar online för sömlöst arbetsflöde

Evenemangsmallar

Bygg kraftfulla evenemangsmallar för kick-off, produktlanseringar, seminarier och mer med fördefinierade meddelanden för SMS och e-post. Organisera dina evenemang genom att inkludera en fördefinierad målgrupp, kommunikation och uppföljning med SMS, en responsiv hemsida med evenemangsinformation, program, deltagare och frågeformulär.

Skapa online frågeformulär med online mallar

Undersökningsmallar

Skapa mallar för olika undersökningar som krävs av olika avdelningar i din organisation och säkerställ att dina undersökningar ligger i linje med ditt varumärke och har samma röst, oavsett undersökningstyp och vilken avdelning som skickar ut undersökningen.

Fördefinierade medie mallar för enkel arbetsflöde

Automatiserad bokningsmallar

Genom att fördefiniera både mallar och mediafiler så kan du skapa enkla och smidiga arbetsflöden för dina användare genom att de kan göra både anpassning och mediabokning på samma gång. Du kan antingen hantera dina mallar i Template Technology så att de enkelt kan anpassas eller så kan du skapa färdiga nedladdningsbara filer från Media Bank som skickas till media för distribution

P

Funktionalitet

Responsiva indesign-mallar

Flexibla indesignmallar som skala till olika storlekar och format definierade av dig.

Färgpaletter

Definiera dina varumärkesfärger med varumärken och gör dem tillgängliga i dina mallar. Tillåter lokal flexibilitet och anpassning utan att äventyra din varumärkesprofil.

Font manager

Fördefiniera dina företagsfonter. Dina teckensnitt blir fixade i alla mallar för alla kanaler – webb, utskrift, e-post och målsida.

Lokalisering

Säkerställ lokalisering av annonser och media bokning med fördefinierade bokningar. Påminnelser skickas automatiskt före deadline och gör det möjligt för automatisering att säkra annonsfördelning.

Responsiva och animerade mallar

Flexibla webbsmallar för alla format med valfria animeringar och övergångar. Ladda ner ditt önskade format (HTML5, Flash, GIF, png, jpeg) med några få klick.

Batch-skapande

Skicka flera annonser med olika innehåll, dimensioner och mottagare i ett enda steg. Med vårt Batch-verktyg kan du göra det till marknadsveckor före tävlingen.

Publisher

Avancerad mallutgivning med automatisk arbetsflöde och inmatning samlad från dataset och hierarki.

True WYSIWYG

Vad du ser är vad du får. Redigera text, grafik och layout i realtid. Alla ändringar återspeglas direkt på skärmen vilket gör det enkelt att se slutresultatet oavsett vilken media eller kanal eller media du väljer.

Elementkontroll

Styr vilka element i en mall som kan ändras, vad måste ändras och vilka element som ska låsas. Tillåter lokal flexibilitet och anpassning samtidigt som du skyddar ditt varumärke och håller varumärket konsekvent.

InDesign-server

Konverterar InDesign-filer till mallar på några sekunder.

Flerspråkig

Finns i och kompatibel med spanska, tyska, franska, arabiska, engelska och mer.

Integrera

Media-databas

Säkerställ att lokala annonser skapas med korrekt design och format och skickas till media i tid. Med BrandMaster MRM kan lokala avdelningar skapa och skicka ut lokalt anpassade annonser till media, baserade på fördefinierade bokningar eller lokala initiativ. Påminnelser skickas ut automatiskt när deadline närmar sig.

Bibliotek för assets

Säkerställ att korrekt logotyp och bilder alltid används. Definiera formatvariabler för alla dina mallar, definiera olika logotyper som är tillåtna och säkerställ att dina digitala tillgångar alltid är i linje med din varumärkesprofil. I kombination med Datasets säkerställer denna teknik förifylld information som är beroende av användarnas inloggning.

Dataset

Förifyll mallar med kontaktinformation baserad på inloggade användare eller avdelningar och kombinera med tillgångsbibliotek för att säkerställa att så mycket som möjligt är ifyllt, så att ditt arbetsflöde underlättas.

Godkända bilder

Infoga godkända bilder från i förväg godkända urval eller sök genom Media Bank. Korrekt beskärning, storlek och format skapas underhand av systemet.

Samarbeta

Print-house

Oberoende av lokalisering och tryckeri, ge tillgång till dina mallar i BrandMaster och säkerställ att alla använder de korrekta mallarna. Anslut till ditt tryckeri med direktlänkar eller via Marketing Shop.

Kreativ byrå

Låt dina kreativa byråer få tillgång till och ladda upp produktioner och uppnå transparens mellan dina byråer. Samla dina mallar och säkerställ att du kontrollerar vilka mallar som finns tillgängliga och för vem.

Media agency

Genom att ge dina samarbetspartner inom media tillgång till dina mallar behöver du inte oroa dig för felaktiga varumärken, layout och kommunikation, eftersom allt är förberett och färdigt att använda.

Interna avdelningar

Kontrollera vem som har tillgång till vilka mallar och säkerställ ett enkelt och lättanvänt arbetsflöde. Inga designer- eller indesign-färdigheter behövs, eftersom alla mallar är färdiga och klara att användas.

Lösningar av Template Technology

Brand Management

Online mallar

Använd Template Technology, konvertera dina indesign-mallar och liknande till online-mallar och låt dina användare skapa sitt eget material enkelt, utan att påverka ditt varumärke negativt.

Marketing Management

Skapa marknadsföringsmaterial

Gör ditt marknadsföringsmaterial tillgängligt för lokala justeringar och skapande, utan att din märkesidentitet och dina layout-regler går förlorade.

Social Media Marketing

Design och dela dina sociala medier tillgångar och mallar med enkelhet. Gör tillgångar och mallar tillgängliga via Media Bank eller Template Technology och tillåta lokala skapelser av dina sociala medier tillgångar utan att äventyra din varumärkesidentitet.

Employer Brand Management

Rekryteringsannonser

Skapa enkelt korrekt märkesanpassade rekryteringsannonser utan att involvera designer.

Referenser

Läs om hur våra kunder använder BrandMaster-produkter och -lösningar.

Bridestone användar BrandMaster
Bridestone användar BrandMaster
Mercedes Benz användar BrandMaster
Equinor användar BrandMaster
Hydro användar BrandMaster
DNB användar BrandMaster

Se andra produkter

Brand Management solution - Control your brand

Brand Center

En gemensam digitaliserad plattform för varumärkesstrategi, kommunikation och marknadsföring.
Digital Asset Management - DAM software

Media Bank

Samla in, organisera och dela med dig av alla dina digitala tillgångar i din organisation och till dina partners.

Online marketing planning with Campaign Manager

Campaign Manager

Organisera och genomför dina varumärkes- och marknadsaktiviteter med ett verktyg.
Online web shop with Marketing Shop

Marketing Shop

Gör allt varumärkes- och marknadsmaterial beställningsbart online.