Høyre använder marketing- och brand management plattformen för att hålla konsistens i presentationen av sitt varumärke och kommunicera med en tone-of-voice

Sedan implementationen av BrandMaster har vi på Høyre inte sett några avvikande lokala anpassningar. Lokalavdelningarna har blivit mer medvetna om Høyres identitet, är uppmärksamma på vad de får och inte får göra samt är aktiva i sitt användande av BrandMaster.

I och med parlamentsvalet 2017 var det lugnande och tryggt att veta att vi hade kontroll över vårt varumärke och kommunikation, med samma tone-of-voice. Det gjorde att vi kunde fokusera på andra aktiviteter i valet.

Dag Terje Solvang

Marknads- och kampanjchef, Høyres Huvudorganisation

Utmaningar och behov hos Høyre

Høyre hade internt utvecklat sin egen lösning för branding och automatisering. För att hålla jämna steg med teknologisk utveckling och ökade användarbehov, blev det läge att besluta om de skulle investera i vidareutveckling av verktyget eller inte. De bestämde sig för att leta efter en extern partner med expertis inom branding och marketing automation som kunde leverera en färdig lösning som var mer användarvänlig och professionell i sitt utförande. I jakt på bästa lösningen för deras behov träffade man många leverantörer. Kravet på systemet var att det behövde vara prisvärt, enkelt att använda och flexibel i sin struktur.  BrandMaster valdes som lösning då den mötte samtliga nödvändiga behov.

Kontor

15

Kampanjansvariga

400

Plats

Utspritt från Tromsø till Kristiansand
  • För dyrt att vidareutveckla egen lösning
  • Den tidigare lösningen krävde för mycket resurser och låg ofta nere
  • Svåranvänd och mycket tid gick åt internsupport
  • Konstant teknologisk förändring gjorde snabbt plattformen förlegad
  • Digitala filer och tillgångar var spridda över många platser såsom flickr, webben och olika Dropbox-konton
  • Viktigt att ha koll och kontroll över den stora mängden material som behövs för diverse mediasyften genom kampanjperioder
  • Ökat behov av lösenordsskydd och säkerhetsåtgärder
  • Underhålla och säkra Høyres varumärke och identitet
  • Minimera lokalt skapat material som sällan överensstämde med Høyre varumärke

Lösningen

Høyre valde en kombination av Brand Center med Media Bank (DAM) och Template Technology. Deras lösning ger stöd för SSO (single sign-on) och är integrerad med deras intranät och flöde för trycksaker. Deras mål med sin BrandMaster-plattform var att säkerställa kommunikationsstrategin och en sammanhållen presentation av varumärket i alla kanaler samt att minska utsvävande lokala anpassningar. Med BrandMaster kan alla användare enkelt ladda ner filer och utöva kreativitet inom fast satta ramar och skicka vidare sitt material för tryck hos Høyres eget tryckeri.

Brand Center

Høyres Brand Center innehåller brand guidelines, mallar för skapande av material till sociala medier och tryck, och resurser för visuell identitet (online brand book). Syftet är att tydligt kommunicera vad varumärket står för och hur det ska kommuniceras. Vidare används startsidan som en portal för att dela nyheter och ändringar i material, allt för att säkerställa att användarna medvetna om vad som gäller.

Deras Brand Center är lätt att navigera och använda för alla inom Høyres organisation.

Media Bank

Based on Høyres challenge with published and saved digital assets in numerous platforms, it was difficult for their employees and volunteers to locate what they needed, knowing what content was available and what was valid.

With Media Bank, Høyres now collects all their digital assets in one place, categorizing and tagging the content ensuring a structured and ready-to-use Media Bank. Finding content is now easy, and Høyre has complete control of what material is being distributed and used. Regardless of media, users now find all the digital assets they need in Høyres Media Bank. Posters, leaflets, brochures, powerpoint templates, social media assets and more.

Template Technology

Høyre har ett eget designteam som skapar Høyres material. Medan visst material kan laddas ner från deras mediabank och användas direkt, behöver annat material anpassas för lokala marknader.

Grafiskt material som går att redigera och ändras publiceras direkt i mediabanken och går sedan att redigera genom BrandMasters applikation för mallar, Template Technology. När justeringar görs ser användaren direkt hur resultatet blir.

För Høyre har denna funktion varit extremt viktigt för arbetet med Sociala Medier då det tidigare varit en utmaning att skapa material i olika format och för olika kanaler fast med varumärkeskonsistens. Genom mallar och möjligheten till begränsad justering kan nu alla användare enkelt skapa varumärkeskorrekt material.

För kunniga användare av InDesign finns möjligheten att ladda ner mallar och ändra där.

Framtiden med BrandMaster

BrandMaster har levt upp till Høyres förväntningar och levererat en branding och marketing automation-lösning som möjliggör en framtid som digitalt orienterad politiskt parti. Med kommande kommunalval 2019 på horisonten och ett ökat behov av lokalt stöd, planerar Høyre att utvidga sin användning av BrandMaster ytterligare och göra det enklare för lokala avdelningar att nyttja portalen. De kommer att skapa fler mallar och material som sömlöst kan anpassas och användas lokalt. Det hjälper till att minska budget och utgifter för externa byråer som tidigare tagit fram lokalt material.

Marknads- och kampanjavdelningarna hos Høyre har kunnat ta ett stort kliv mot en ökad professionalitet, och deras användning av BrandMaster internt har konstant ökat med tiden.
Dag Terje Solvang

Marknads- och kampanjchef, Høyres Huvudorganisation

Våra marknadsförings- och varumärkeshanteringsprodukter

Brand Center

En gemensam digitaliserad plattform för varumärkesstrategi, kommunikation och marknadsföring.

› Läs mer…

Media Bank

Samla in, organisera och dela med dig av alla dina digitala tillgångar i din organisation och till dina partners.

› Läs mer…

Campaign Manager

Organisera och genomför dina varumärkes- och marknadsaktiviteter med ett verktyg.

› Läs mer…

Template Technology

Säkra varumärkesarbetet med dynamiska designmallar online.

› Läs mer…

Marketing Shop

Gör allt varumärkes- och marknadsmaterial beställningsbart online.

› Läs mer…