”Samarbetet gör det möjligt för BrandMaster att komplettera dess HR Management och lösning för ad-creation med tillgång till Nobilis sofistikerade mediedatabas och dra nytta av deras ovanligt bra mediepriser. Utöver Nobilis omfattande kompetens inom rekrytering och HR vill vi kalla det här det perfekta samarbetet”

Olaf Heggli, VD på Nobilis

Nobilis  har många års erfarenhet av att konsultera, utveckla och implementera innovativa IT-lösningar och anpassade applikationer. Dessa lösningar förenklar arbetsvardagen för organisationer och företag genom att effektivisera annonseringen, särskilt beträffande anställning och rekrytering.

nobilis-infosys.com

En partner till BrandMaster

Samarbetet mellan BrandMaster och Nobilis inleddes 2015 som en följd av att båda parter såg den omedelbart kompletterande och positiva effekten av ett sådant samarbete. Nobilis fick tillgång till BrandMasters know-how och teknik i en av marknadens mest beprövade lösningar för marknadsföringshantering – och inte minst tillgång till BrandMasters unika mallbaserade verktyg för skapande, Template Technology och WYSIWYG.

Sedan dess har Nobilis varit en värdefull samarbetspartner som tillhandahållit lösningen till den svenska offentliga sektorn med stor framgång.

NOBILIS  är en intuitiv och komplett portal för bokning, produktion och distribution oavsett mediekanal.
Olaf Heggli

VD, Nobilis

Lösningen

Anpassade mallar

Med Nobilis plattform finns dina grafiska annonsmallar tillgängliga i alla format och storlekar som du behöver på din begäran. Er organisation och användare kan sedan välja, anpassa och skapa nödvändigt material och skicka för tryck – antingen direkt till förlaget eller ladda ner en utskriftsklar fil.

De anpassade mallösningarna är användarvänliga och ger en skapandeprocess steg-för-steg som inte äventyrar varumärkesdesignen eller er grafiska profil.

HR-avdelningar kan låta sina anställda, oberoende av lokalisering, skapa sina rekryteringsannonser för alla typer av media utan att behöva anlita grafiska designer.

Önskas att en slutlig granskning görs av kommunikationsavdelningen före utskrift, görs detta enkelt via lösningen.

Minska dina annonseringskostnader

I Nobilis lösning är mallarna anslutna till Marketing Shop vilket möjliggör send-to-print-funktionalitet till alla förlag och medier i Sverige. Innan du bokar kan du enkelt se dina annonsutgifter och beräknade kostnader för varje annons du skapar och du kan även se dina besparingar om du väljer flera annonser.

Rabatterade avtal

För att minska annonskostnaderna är de mediepriser som finns i vår lösning baserade på våra rabatterade avtal med alla tryckta och digitala medier i Sverige som du drar nytta av när du bokar dina annonser via Nobilis lösning.

Med Marketing Dashboard kan du sedan se resultaten av din kommunikation.

Förkorta time-to-market

Minska annonsutgifter

k

Gör-det-själv

Fördelar

Enkelt:

  • Bokning och produktion av alla typer av annonser – i alla olika medier – i en och samma order, har aldrig varit enklare.

Snabbt:

  • Time-to-market har aldrig varit kortare.

Kostnadseffektivt:

  • NOBILIS är ett ”pay-as-you-go”-system vilket innebär att det inte finns några kostsamma uppstartskostnader eller årliga licensavgifter.
  • Våra kunder kan enkelt skapa sina egna intelligenta mallar eller så kan vi göra det till en fast låg kostnad.
  • Våra kunder undviker dyra mellanhänder och kan istället dra nytta av våra mycket fördelaktiga mediepriser och spara hundratusentals kronor i mediekostnader per år.

Modulärt ekosystem:

  • Portalen är den första i sitt slag på marknaden med ett stort utbud av kompletterande moduler och tjänster vilket ökar värdet ytterligare.
  • Integrerad med BrandMasters MRM-system.

Marketing Dashboard:

  • Toppmoderna verktyg för realtidsanalys och rapportering.
  • Centraliserad och integrerad plattform som erbjuder fler tjänster – på ett enklare sätt.

Template Technology

Säkra varumärkesarbetet med dynamiska designmallar online.

› Läs mer…

Marketing Shop

Gör allt varumärkes- och marknadsmaterial beställningsbart online.

› Läs mer…