Systemhus formar framtiden

Innovation, inomhusluftkvalitet och långsiktiga visioner är vår branschs framtid – Upplev idag hur du vill leva i morgon. Vårt mål är att skapa bättre och smartare hus för dig genom att fokusera på funktionalitet och bra inomhusmiljöer som du och din familj kan njuta av. Systemhus består av erfarna byggare från hela Norge och erbjuder ett unikt konstruktionskoncept som bevisligen ger kvalitet och effektivitet genom hela processerna. Samarbete, erfarenhet och ett väletablerat tekniskt team säkrar processen från kontrakt till leverans för husägare. Sedan starten för 50 år sedan, har Systemhus sålt över 50 000 hus.

(Källa: systemhus.no)

För Systemhus var syftet med att välja en MRM-lösning att förbättra arbetsflödet för att samla och distribuera digitala tillgångar/resurser, mallar och marknadsföringsmaterial mellan huvudkontoret och deras återförsäljare samt externa byråer.
Birgitte Andersen

Marketing Manager, Systemhus

Dealers

Hem

Målet

Marknadsavdelningen på Systemhus letade efter att skapa ett förbättrat kommunikations- och arbetsflöde mellan sig och relevanta intressenter.De ville ha en självbetjänande marknadsportal där alla digitala tillgångar var tillgängliga 365 – 24/7.Allt med syftet att öka materialanvändningen och öka användarnas motivation.Med en enda plattform för allt ville marknadsavdelningen också minska e-postförfrågningarna, vilket leder till att resurser frigörs för att skapa mervärde i marknadsföringen.Dessutom, med en tvåvägskommunikationsplattform, var målet också att uppmuntra idéer och inspirera hela gruppen att bidra med idéer och material.

Utmaningarna

Systemhus digitala tillgångar innehåller stora mängder bilder, ritningar, 3D-renderingar, prospekt, broschyrer, datablad med mer. Digitala tillgångar som i många fall kräver lokala anpassningar. Systemhus har dessutom flera tredjepartsbyråer som levererar digitalt material. Mellan huvudkontoret, byråerna och återförsäljarna distribuerades filer manuellt och skickades via e-post eller via olika intranätetslösningar. För Systemhus innebar alla dessa e-postförfrågningar om diverse material ett stort merarbete för huvudkontoret och väldigt få återförsäljare hämtade själv material. De hade inte heller någon ordentlig lösning för att hämta material som skapats lokalt som hela gruppen skulle kunna dra nytta av.

Lösningen

Media Bank

För Systemhus har Media Bank skapat en mer funktionell tvåvägskommunikation och arbetsflöde mellan huvudkontor, deras återförsäljare och byråer. Applikationen möjliggör både uppladdning och nedladdning av resurser och skapar ett dynamiskt delningsflöde mellan alla nödvändiga intressenter. Lokala återförsäljare och byråer kan ladda upp material som skapas lokalt, eller bilder som tas av projekt, husritningar med mer. Innan material publiceras granskas det för att säkerställa kvalitet och giltighet. Alla resurser är taggade och organiserade med metadata och kategorier. Huvudkontoret kan distribuera material och alltid ha full översikt över vem som laddat ner och annan typ av användning. Samtidigt kan man utföra versionsstyrning och full översikt på  tillgängliga resurser.

Template Technology

Med Template Technology, mallbaserat arbetsflöde, erbjuder Systemhus nu anpassningsbara broschyrer lokalt, baserat på förutbestämda mallar. Deras återförsäljare och partners väljer önskat material och kan anpassa det efter deras behov. För att säkerställa varumärkeskonsistens är mallarna begränsade till objekt som typiskt sett är lokalt relaterade; såsom erbjudanden, adresser, kontakter och liknande. För huvudkontor frigör detta interna marknadsföringsresurser då de inte längre måste hantera detta manuellt. Nu har man full översikt och statistik över alla grafiska resurser.

Marketing Shop

Förutom mallbaserat arbetsflöde och självbetjänande justeringar av dokument har Systemhus också en webbutik där alla marknadsföringstillgångar är tillgängliga för inköp, nedladdning och till och med fysisk leverans.Marketing Shop är ansluten till lokala skrivare för en enkel utskriftskonfiguration, så att återförsäljare och partners snabbt kan beställa nödvändigt material utan att involvera huvudkontoret.

Förkorta time-to-market

 

 

Öka effektiviteten

Gör-det-själv

 

 

y

Tvåvägskommunikation

Brand Center

En gemensam digitaliserad plattform för varumärkesstrategi, kommunikation och marknadsföring.

› Läs mer…

Media Bank

Samla in, organisera och dela med dig av alla dina digitala tillgångar i din organisation och till dina partners.

› Läs mer…

Campaign Manager

Organisera och genomför dina varumärkes- och marknadsaktiviteter med ett verktyg.

› Läs mer…

Template Technology

Säkra varumärkesarbetet med dynamiska designmallar online.

› Läs mer…

Marketing Shop

Gör allt varumärkes- och marknadsmaterial beställningsbart online.

› Läs mer…