Det finns bilder som är fria att använda överallt. De kallas CC0.

För några månader sedan fick jag en fråga av en kund. Önskan var att förse verksamheten med ett relativt stort, bra basmaterial av bilder som var fria att använda. I huvudsak tänkt för presentationer.

Så frågan var: Vart hittar man bra bildurval, som kan köpas loss för fritt användande så att man slipper drabbas av licenskostnader för olovligt bruk?

CC0 innebär fria att använda även för kommersiellt bruk

Forskningsarbetet inleddes med att besöka Google-universitetet. Efter att ha letat och sökt efter fria bilder dök plötsligt termen CC0 upp. Det är en förkortning som betyder ”Creative Commons Zero”.

Creative Commons är en ideell organisation som erbjuder olika former av upphovsrättslicenser för att man ska kunna distribuera kreativa alster, bilder, filmer, illustrationer, etc.

Min tro var att Creative Commons-licenser bara avsåg icke-kommersiellt bruk. Vid genomläsning av licensvillkoren stod det dock klart att CC0 faktiskt tillåter allt. Upphovsmannen avsäger sig alla rättigheter till verket och tillåter dess användning i alla sammanhang, inklusive kommersiellt bruk.

Studera detaljerna här:

Webbplatser gör det enklare hitta CC0-bilder

Med den första pusselbiten på plats började letandet efter bilder med CC0-licensiering. Det finns mängder av material men kvalitén varierar stort, både vad gäller bilden och de olika webbsajternas design och funktionalitet.
En av de bästa webbplatserna jag hittat är Pixabay. Den känns förvånansvärt lik en kommersiell traditionell bildbank och har relativt bra navigering.

pixabay-fria-cc0-bilder

Här följer några andra exempel:

Fritt fram att lagra i din bildbank

För dig som har en bildbank eller marknadsportal dit verksamheten går för att hämta material är det bra att veta att det är tillåtet att lägga in CC0-bilderna i er egen bildbank.