BrandMaster AS och Press to go AS är två av de ledande leverantörerna av marknadsföringsplattformar online, även kallade Marketing Resource Management (MRM). Idag meddelade företagen att de slår sig ihop för att ta en ledande roll i den kommande konsolideringen av branschen.


presstogo_brandmaster_ola_gunnar

Bild: Ola Norrman (Press to go AS) och Gunnar Larsen (BrandMaster AS)            Download picture and logo

«Lokala och internationella företag upplever behovet av att vara närvarande i ett ökande antal kanaler samtidigt som deras marknadsföringsbudgetar minskar. Denna situation kräver ökad automatisering, kontroll och effektivitet. Våra lösningar löser denna utmaning genom att ge marknadsföringsavdelningar större flexibilitet. Vi kan säkerställa en konsekvent märkesidentitet genom alla steg i dokumentets livscykel samtidigt som våra kunder minskar sina marknadsföringskostnader» säger Gunnar Larsen, VD för det nyligen sammanslagna företaget.

Allt i en butik

BrandMaster AS tillhandahåller en komplett uppsättning verktyg för företag som vill förvissa sig om kvalitén på sin marknadsföringskommunikation. BrandMasters förenklar processen för planering, anpassning, implementering och att mäta marknadsföringsaktiviteter effektivitet över alla kanaler. Företag behöver inte längre oroa sig över anställda med goda avsikter som förstör marknadsföringsmaterial och företagets visuella identitet.

Bästa expertisen i Norden

«Genom sammanslagningen av BrandMaster AS och Press to go AS kan vi sammanföra det bästa från båda företagen», säger Ola Norrman, landschef i Sverige i det nyligen sammanslagna företaget. «Båda företagen har tillhandahållit marknadsledande tjänster och lösningar. Tillsammans kommer vi att tillhandahålla den bästa expertisen i den nordiska regionen och en unik möjlighet att minska både kostnad och tid till marknaden för våra kunder.»

Behov av konsolidering

Den nordiska MRM-verksamheten kännetecknas just nu av en stor mängd nischade spelare som var och en är för små för att hantera de utmaningar som MRM-leverantörer står inför under de kommande åren. «Genom att förena krafterna från BrandMaster AS och Press to go AS lägger vi grunden för en ledande nordisk spelare och den naturliga leverantören att ta den rollen,» säger Gunnar Larsen.

För mer information, kontakta:
Gunnar Larsen, VD BrandMaster AS
Mobil: +47 95 16 84 78
E-post: gunnar@brandmaster.com

Om BrandMaster AS

Det sammanslagna företaget kommer att drivas under namnet BrandMaster AS och kommer att erbjuda systemlösningar och tjänster som har att göra med varumärkeshantering och hantering av marknadsföringsresurser. BrandMaster AS är redan närvarande i fler än 45 länder och har hand om sådana kunder som Statoil, Telia Sonera, Mercedes Benz, Helly Hansen och DNV GL. Huvudkontoret ligger i Oslo. För mer information, se www.brandmaster.com