Med vårt nya rapportverktyg får du en tydlig överblick över MRM-systemets användning samt fördjupad kunskap om hur innehållet används. När allt kommer omkring, kunskap är makt.

Kvittot på ett framgångsrikt införande av ett IT-system är att det används och skapar verklig nytta i verksamheten. Med vårt nya rapportverktyg kan du enkelt mäta systemanvändningen för att säkerställa en optimal och korrekt användning av systemet. Instrumentpanelen ger dig en enkel överblick över hela året och gör det lätt att jämföra med tidigare perioder.

Se hur ditt innehåll presterar

Från instrumentpanelen kan du borra dig ner till specifika rapporter om alla delar av BrandMasters MRM-system, som t.ex användarnas beteende, vilka sidor besöks mest i Brand Center, vad laddas ned och vad sprids och delas av materialet från Mediabanken, hur används mallar och vad beställs via varukorgen.

Du kan enkelt se vilket material som är populärast och vilket innehåll i mediabanken som inte används och behöver uppdateras. Dessutom kan du följa volymerna och totalkostnaderna för allt som beställs i systemet.

Integrera med Business Intelligence-system för att se ännu mer effekter

BrandMaster Reporting är designad för att låta dig jobba vidare med de analysverktyg du redan använder. Anslut Reporting till programvaror som Tableau, ClikView Micro eller annan BI-programvara för att se ännu mer effekt. Du kan också jämföra med data från ERP-system för att se hur mycket försäljning din marknadsföring genererar.

Med vår nya Reporting-modul får du kontroll. Byt ut gissandes mot verklig kunskap om hur ditt marknadsmaterial levererar.