Under 2016 genomför Telia en omprofilering av flera av sina marknadsområden med en ny design och nytt varumärkeslöfte. De olika länderna förses med nya filer och riktlinjer via Telia BrandHub, som är baserad på teknik från BrandMaster.

Att bli en mer enhetlig grupp under varumärket Telia

Telia har en stor lokalkännedom om sina olika marknader tack vare lokala varumärken. I koncernen finns starka namn som Netcom, Eesti Telekom, TeliaSonera och Sonera. Med sin nya design och nya varumärkeslöfte ville Telia bygga vidare på denna kunskap för att skapa ett varumärke med en global varumärkesposition och en lokal relevans.

Namnet Telia fanns redan i Skandinavien och Baltikum, förutom Norge och Estland. Nu lanseras varumärket Telia även i dessa länder.

För att möjliggöra förändringen behövde de olika marknaderna ett enkelt sätt att ändra sin profil och sitt varumärkesrelaterade material. Nya riktlinjer och exempel på användning av materialet behövde nå ut till alla anställda och partners. Dessutom krävdes tillgång till både nytt och gammalt material samtidigt, för att möjliggöra en lansering anpassad efter lokala behov.

Brand Hub är ett oumbärligt verktyg för våra varumärkesbyggande aktiviteter över alla marknader. De senaste uppdateringarna finns alltid tillgängliga.

Anne Gro Gulla

Vice President & Head of Group Brand | Group Commercial, Telia Company