Vi är stolta över att det norska politiska partiet Venstre har valt BrandMaster som sitt MRM-system.

 

Hösten 2017 är det dags för parlamentsval i Norge. Under valkampanjen kommer Venstre att använda sig av BrandMasters MRM-system. Systemet syftar till att förenkla marknadsföringsprocesserna samtidigt som det säkrar ett konsekvent användande av varumärket.

Venstre är det äldsta politiskt partiet i Norge och består av 348 lokalavdelningar i 19 län. Förutom centralt drivna kampanjer och aktiviteter genomförs en mängd lokala aktiviteter.

Effektivisera varumärkes- och marknadsföringsprocesser

Ole Bruseth, Kommunikasjonsrådgiver Venstre

Ole Bruseth, kommunikationsrådgivare Venstre

– Tidigare var det upp till varje lokalenhet att producera broschyrer och marknadsföringsmaterial med lokalt anpassade meddelanden. Riktlinjer för varumärket har funnits men ansvaret att se till att de användes korrekt var upp till varje enhet. Detta genererade blandade resultat. Nu är vårt mål att förstärka denna process och erbjuda verktyg som både effektiviserar marknadsföringsprocessen och säkrar varumärkets användning säger Ole Bruseth kommunikationsrådgivare på Venstre.

Venstre har tidigare använt flera olika verktyg för att täcka olika delar av funktionaliteten i BrandMaster MRM. Flickr har använts för att dela bilder, en lösning för Web-to-publicera har använts för annonser och broschyrer och en webbshop har använts för att beställa färdigt marknadsföringsmaterial.

Nu kan Venstre samla all denna funktionalitet i ett och samma system.

– Från början letade vi bara efter ett verktyg som skulle ersätta web-to-print-lösningen men med BrandMaster får vi nu ett komplett marknadsföringssystem som täcker hela behovet. BrandMaster kommer att bli centrum för vår valkampanj och kommer att stödja både centrala och lokala aktiviteter.

MRM-system i centrum för kampanjarbetet

Under valkampanjen sker en mängd aktiviteter samtidigt, både centralt och lokalt. På internet, i tryck och på gatorna. En stor del av valkampanjen består av att dela ut flygblad och broschyrer och genom att kommunicera via annonser och i sociala medier. Saker måste ske snabbt. Det är enormt viktigt att material, mallar och riktlinjer finns tillgängliga och är färdiga att användas.

– Under ett val saker händer snabbt. Broschyrer och flygblad måste produceras och delas ut, annonser och infographics behöva justeras för lokala behov och distribueras. Vi är beroende av ett stabilt och användarvänligt verktyg.

Genom att använda ett enda system för flera olika funktioner kommer Venstre att uppnå omedelbara synergier. Färdigt kampanj- och bildmaterial kan enkelt laddas ner från Mediabanken i rätt storlek och format. Materialet kan även användas i andra delar av systemet. Antingen genom att göra det tillgänglig via Brand Center eller genom att använda den i modulen för mallbaserad design.

– Vi vill utnyttja BrandMaster som vår interna informationskanal under valet. Vi kommer att informera om aktiviteter och kampanjer och koppla relevant material som bilder och mallar. Detta ger oss möjligheter vi har inte haft tidigare och gör det lokala valarbetet mycket enklare.

Både lokalt och centralt bildmaterial kommer att göras tillgängligt via BrandMasters mediabank. För annonser i tryck och på webb används BrandMasters unika mallteknologi. Med den kommer Venstre att kunna skapa mallar själva genom att ladda upp InDesign-filer. Både centrala och lokala användare kan sedan enkelt ladda ner färdigt material och bilder, eller skapa och beställa lokalt anpassat material.

Vi välkomnar Venstre som kund och ser fram emot ett spännande samarbete de kommande åren.