Med behovet att kunna arbeta både centralt och med lokal anpassning av marknadsförings- och varumärkesarbetet, sökte BMW Nordic efter en ny plattform för att ersätta sin gamla.

BrandMaster har levererat lösningar för bilindustrin under många år. När vi nu kan lägga till BMW Nordic till vår kundbas så förstärker vi ytterligare vår redan väletablerade position inom branschen. Vi ser fram emot att leverera en kraftfullt plattform för varumärkesarbetet, anpassad till BMW:s behov och design. – Gunnar Larsen, VD BrandMaster
BMW har lång erfarenhet av att arbeta med MRM- och digital asset management-lösningar. Under 2018 förstärktes behovet av att ersätta sin befintliga MRM-lösning.

Behov

Med över 1000 användare av den befintliga lösningen, lokaliserade över hela norra Europa, önskade BMW Nordic hitta en lösning för att på en central nivå leda varumärkes- och marknadsföringsarbetet och samtidigt möjliggöra för lokala anpassningar i varje nordiskt land, ända ner till de enskilda bilhandlarna. Med en sådan lösning på plats kan man samla och strukturera all marknads- och varumärkesmaterial centralt och erbjuda lokala handlare ett effektivt marknadsstöd, i en och samma portal.

Lösningen

Allt varumärkes- och marknadsföringsmedel kommer att samlas in i ett Brand Center tillsammans med nyheter och kampanjuppdateringar. I Brand Center kommer man att erbjuda alla BrandMasters  moduler för olika former av funktionalitet. På lokal nivå kommer återförsäljare att komma åt portalen för att hämta godkända digitala filer, skapa lokalanpassat material med hjälp av mallar och få översikt och stöd i genomförandet av försäljningskampanjer. Lösningen kommer att innehålla alla märken av BMW-gruppen inklusive BMW (Sales & Aftersales), BMW Motorrad, MINI och BMW Financial Services. BMW valde BrandMaster på grund av vår djupa kunskap om detta område och vår erfarenhet från andra relaterade kunder, inte bara inom bilindustrin. De valde BrandMaster på grund av vår nya plattform som ger en högre nivå av användarupplevelse och funktionalitet. De värderade vår internationella, men fortfarande lokala, Stockholmsbaserade närvaro och vår förmåga att agera som partner.

About BMW Northern Europe

The BMW Group – a global company, is the world’s leading premium manufacturer of automobiles and motorcycles since 100 years ago. Worldwide, the BWM Group company holds 30 production facilities in 14 countries and has established a sales network in more than 140 countries with 131 181 employees. Source: bmwgroup.com

Brand Center

   

Media Bank

   

Template Technology

   

Campaign Manager

   

Marketing Shop